Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

CAŁOROCZNE ZESTAWIENIE ZBIÓRKI BATERII

Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji ostatniej w tym roku szkolnym zbiórki baterii. Przez cały rok udało się nam zgromadzić ich ponad 46000! Najwięcej sztuk w całej szkole przyniosła klasa 8a (8200). W klasach najmłodszych najlepszym wynikiem może pochwalić się klasa IIIa, która zgromadziła niemal 5000 baterii. W kategorii klas 4-6, z podobnym wynikiem, zwyciężyła klasa 5c. Dziękujemy za tak aktywny udział w akcji! Szczegółowe wyniki oraz zestawienia z punktami dla poszczególnych klas zostały przedstawione w poniższych tabelach.

                                                                                             Adrian Woźniak

WYNIKI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W GRUDZIĄDZU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasy I – III

Klasa

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

345

462

421

660

1471

XI-XII

373

544

150

531

674

I-II

640

600

368

584

1170

III-IV

349

274

457

2612

1674

Razem

1707

1880

1396

4387

4989

 

Miejsce

4

3

5

2

1

 

Punkty

20

30

10

40

50

Klasy IV – VI

Klasa

IVa

IVb

Va

Vb

Vc

VIa

VIb

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

180

570

353

593

349

392

683

XI-XII

130

723

719

327

550

243

1203

I-II

282

699

187

373

700

79

1170

III-IV

493

927

442

321

3651

204

1898

Razem

1085

2919

1701

1614

5250

918

4954

Miejsce

6

3

4

5

1

7

2

Punkty

5

30

20

10

50

0

40

WYNIKI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

W KLASACH 7 i 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasa

7A

8A

8B

3A

3B

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

735

327

289

150

151

XI-XII

158

4138

320

41

285

I-II

900

1465

118

250

240

III-IV

207

2270

519

159

511

Razem

2000

8200

1246

600

1187

Miejsce

2

1

3

5

4

Punkty

40

50

30

10

20