BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

TERMINY

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022 – 31.12.2022

Ferie zimowe

30.01 – 12.02.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

6-11.04.2023

Boże Ciało

08.06.2023

Ogólnopolski Sprawdzian Klas Ósmych 

Ustala CKE

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy

14.10.2022 (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze- świetlica)

31.10.2022 (odpracowany 24.09.2022r. – nie ma zajęć opiekuńczo wychowawczych w dniu 31.10.2022 r.)

02.05.2023 (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze- świetlica)

04.05.2023 (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze- świetlica)

05.05.2023 (odpracowany 15.04.2023 r.  – nie ma zajęć opiekuńczo wychowawczych w dniu 05.05.2023 r.)

09.06.2023 (zajęcia opiekuńczo – wychowawcze- świetlica)

Egzamin ósmoklasisty 24-26.05.2023 - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23.06.2023

Ferie letnie

24.06- 31.08.2023