Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Lista szkół ponadpodstawowych w Grudziądzu i zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Drodzy ósmoklasiści!

Przed Wami pierwszy trudny wybór ścieżki zawodowej. Aby ułatwić Wam trochę zadanie przygotowaliśmy listę szkół ponadpodstawowych w Grudziądzu i zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Ważne daty:

17 maja 2021 – 21 czerwca 2021 Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły.

25 czerwca 2021 - 14 lipca 2021 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23 lipca 2021 - 30 lipca 2021 w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

Więcej informacji na stronie : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

1 LO

Oferta: https://www.lo1.pl/kandydaci

Kryteria naboru: https://www.lo1.pl/wp-content/uploads/2021/02/ZASADYIKRYTERIAPRZYJECIADOILO2021.pdf

2 LO

Kryteria naboru: https://www.lo2grudziadz.pl/dla-kandydatow/zasady-naboru

3 LO

Kryteria naboru: http://www.lo3.grudziadz.com.pl/index.php/rekrutacja/absolwenci-szkol-podstawowych

https://youtu.be/zirWQLR71Ig

4 LO

Oferta i kryteria naboru: http://lo4.grudziadz.com.pl/?q=node/903

5 LO

Kryteria naboru: http://zsogrudziadz.szkolnastrona.pl/lo/download/Regulamin%20naboru%20VLO%202021-2022.pdf

Zespół Szkół Ekonomicznych

Oferta: http://www.ekonomik-grudziadz.pl/index.php/dla-gimnazjum/oferta-2017

Kryteria naboru: http://www.ekonomik-grudziadz.pl/index.php/dla-gimnazjum/rekrutacja

https://youtu.be/RxXX5iKfBXY

Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych

Oferta i kryteria naboru: http://www.zsbip.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=46

 Zespół Szkół Technicznych

Oferta: http://zst.grudziadz.com.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=80

Kryteria naboru: http://zst.grudziadz.com.pl/nowa/index.php?option=com_content&task=view&id=553&Itemid=123

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

Oferta i kryteria naboru: http://www.zsgh.eu/dla-uczniow/rekrutacja/1697-rekrutacja-na-rok-szkolny-2020-2021

Zespół Szkół Mechanicznych

Oferta: http://www.zsm.grudziadz.com.pl/index.php/oferta-szkoly

Kryteria naboru: http://www.zsm.grudziadz.com.pl/images/plan/regulamin_2021_2022.pdf

Harmonogram naboru: http://www.zsm.grudziadz.com.pl/dokumenty/nabor2021/harmonogram_2021.pdf

Zespół Szkół Rolniczych

Kryteria naboru: http://www.zsrgrudziadz.nazwa.pl/index.php/kandydaci-do-zsr/nabor-terminy-przepisy/szkola-podstawowa

https://youtu.be/WGpUpJbywsc

TEB edukacja https://drive.google.com/file/d/1CVd2Ads66O-EHj73jUV2Nx-plfmws9_k/view?usp=sharing

 Branżowa Szkoła I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu

http://cechgrudziadz.pl/szkola/