BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nauczyciele

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu

Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor

p. Marlena Treichel

Wicedyrektor

p. Małgorzata Binder

Pedagog

 p. Justyna Burcz

Pedagog specjalny

p. Anna Wiśniewska

Psycholog

p. Katarzyna Wijata

Logopeda

p. Iwona Szymańska

Terapia pedagogiczna

p. Barbara Krajinska

p. Anna Wiśniewska

Zajęcia rewalidacyjne

p. Anna Stempień

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

p. Anna Dobrzyńska-Pakowska

p. Barbara Krajinska

p. Anna Stempień

p. Anita Kołtun

p. Iwona Szymańska

p. Anna Wiśniewska

Nauczyciele języka angielskiego

p. Dorota Lisewska

p. Elżbieta Czubaszek

Nauczyciel języka niemieckiego

p. Ewa Szulc - Sołtys

Nauczyciele religii

p. Beata Makowska

p. Anna Dobrzyńska-Pakowska 

Nauczyciele języka polskiego

p. Hanna Figura

p. Grażyna Redmer

p. Anna Głodowska

Nauczyciele matematyki

p. Halina Stodolska

p. Mariusz Maj

Nauczyciele fizyki

p. Krzysztof Gzella

Nauczyciele chemii

 p. Mariusz Maj

Nauczyciele informatyki 

p. Marlena Treichel

p. Małgorzata Binder

p. Krzysztof Gzella

Nauczyciele geografii

p. Justyna Burcz

p. Hanna Figura

Nauczyciele biologii

p. Witold Zygadlewicz

Nauczyciele przyrody

p. Witold Zygadlewicz

Nauczyciele historii

p. Aneta Tadrowska

p. Paweł Górecki

Nauczyciele plastyki

p. Hanna Szulc-Lewandowska

Nauczyciele techniki

p. Małgorzata Binder

p. Krzysztof Gzella

Nauczyciele muzyki

p. Hanna Szulc-Lewandowska

Nauczyciele wychowania fizycznego

p. Sylwia Gralak

p. Wojciech Bogalecki

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

p. Beata Rolewicz

Nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

 p. Anna Dobrzyńska-Pakowska

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

 p. Paweł Górecki

Nauczyciel doradztwa zawodowego

p. Iwona Głodo

Nauczyciel bibliotekarz

p. Anna Głodowska

Nauczyciele-wychowawcy świetlicy:       

p. Beata Rolewicz

p. Aneta Tadrowska

p. Sylwia Gralak

p. Hanna Szulc-Lewandowska

p. Mariusz Maj