Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

OBIADY

Grudziądz 11 września 2020

DOŻYWIANIE - informacja

TERMINY OPŁAT ZA POSIŁKI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Koszt 1 obiadu to kwota : 4,75 zł

OBIADY od X 2020

UWAGA!

W związku z bezpieczeństwem w okresie pracy szkoły w reżimie sanitarnym spowodowanym przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 11 odpłatność za obiady od października przyjmowana będzie tylko i wyłącznie w formie przelewu na konto szkoły.

NUMER KONTA:   71 1020 5040 0000 6102 0192 6906

Bank PKO BP

Informujemy, że wpłaty po terminie oraz bez właściwego opisu w tytule przelewu - będą odsyłane.

W tytule przelewu należy wpisać:

- imię i nazwisko dziecka,

- klasę, do której dziecko uczęszcza,

- miesiąc, za który dokonywana jest wpłata

 przykład: Jan Kowalski, klasa 1a, obiady za wrzesień  

TERMINY I KWOTY  PRZELEWU :

1) 21 – 24 września 2020 roku (za październik) – kwota 99,75  zł

2) 26 – 29 października 2020 roku (za listopad) – kwota  95,00 zł

3) 23 - 26 listopada 2020 roku (za grudzień) – kwota 76,00 zł

 Powrót do strony głównej