BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

logo 2023 06 23               23 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Grudziądzu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/23 i pożegnania absolwentów. Z murami naszej szkoły rozstali się  uczniowie, którzy przez osiem lat tworzyli jej historię , doskonalili tu swoje umiejętności i zdobywali wiedzę.

               Po odśpiewaniu hymnu, przekazaniu sztandaru nowemu pocztowi głos zabrała pani dyrektor Marlena Treichel, która skierowała wzruszające i ciepłe słowa do tegorocznych absolwentów i ich rodziców. Podziękowała nauczycielom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły z okazji zakończenia roku szkolnego. Pogratulowała przewodniczącej Rady Rodziców za organizację 3 edycji Balu Rodzinnego. Po pani dyrektor głos zabrał proboszcz miejscowej parafii ksiądz kanonik Bogdan Tułodziecki oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Grudziądza -  Krzysztof  Kosiński.

Po wystąpieniu pani dyrektor i znamienitych gości odbyło się ślubowanie absolwentów. Po ślubowaniu nastąpiło odśpiewanie hymnu szkoły i wyprowadzenie sztandaru.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie stypendiów naukowych, dla wyjątkowych uczniów, którzy swoją pracowitością, sumiennością i talentem uzyskali bardzo wysoką średnią ocen powyżej 5,11 oraz  wzorowe zachowanie. Byli to:

  1. Maja Radziszewska
  2. Sandra Chojnacka
  3. Jakub Adamczewski

                Maja Radziszewska została ponadto uhonorowana wręczeniem nagrody przez pana Witolda Zygadlewicza za uzyskanie tytułu finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii.

Po obejrzeniu prezentacji przygotowanych przez klasy ósme nadszedł czas na wręczenie świadectw z wyróżnieniem dla najlepszych ósmoklasistów połączony z przekazaniem listów gratulacyjnych ich rodzicom, zaproszonym na dzisiejszą uroczystość.

W klasie 8a byli to:

Uczniowie z wyróżnieniem

Średnia

Zachowanie

Sandra Chojnacka

Małgorzata Jasińska

Wiktoria Ścibińska

Aleksander Stodolski

5,44

5,00

4,94

4,94

Wzorowe

Wzorowe

Wzorowe

wzorowe

W klasie 8b byli to:

Uczniowie z wyróżnieniem

Średnia

Zachowanie

Maja Radziszewska

Jakub Adamczewski

Julia Rakowska

5,61

5,39

5,01

wzorowe

wzorowe

wzorowe

 Po wręczeniu świadectw z wyróżnieniem pozostali uczniowie klas ósmych  odebrali  świadectwa z rąk swoich wychowawców. Następnie wychowawcy wręczyli podziękowania dla  rodziców najbardziej zaangażowanych w życie szkoły. Gdy ósmoklasiści wrócili na swoje miejsca po otrzymaniu świadectw koleżanki i koledzy z klasy siódmej obdarowali absolwentów okolicznościowymi przypinkami.  

 Na zakończenie  uroczystości  absolwenci  przepięknie zatańczyli poloneza, żegnając się w ten sposób ze społecznością szkolną SP11. Należy też wspomnieć o pięknej  oprawie artystycznej podczas całej uroczystości , w której uczniowie klas młodszych umilali pożegnanie absolwentów występami tanecznymi i wokalnymi.

 Nastał czas pożegnań, rozstania z kolegami i koleżankami z klasy, z nauczycielami i murami szkoły, w której spędziło się 8 ostatnich lat życia. Przed nimi nowe wyzwania, nowe szkoły i nowi koledzy i koleżanki…

Dyrekcja , grono pedagogiczne oraz pozostali pracownicy życzą tegorocznym absolwentom wspaniałych wakacji i samych sukcesów w nowych, wymarzonych szkołach.

Paweł Górecki