BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Konkursy

 

Nazwa programu/kampania/zadania

Koordynator/koordynatorzy

Termin

Akcja Narodowe Czytanie

Anna Głodowska, Grażyna Redmer, Marita Treder, Hanna Figura

Wrzesień 2017

Akcja WZOROWA ŁAZIENKA

Agnieszka Gzella

IX – XI 2017

ZBIERAMY OWOCE DRZEW LEŚNYCH Centrum Edukacji Ekologicznej Grudziądz

Barbara Krajinska

Do 26 X

Udział uczniów klas IV – VII i II – III Gim we współzawodnictwie ekologicznym o tytuł EKOKLASY w roku szk. 2017/2018 (4 konkurencje w oparciu o regulamin współzawodnictwa klasowego) – XIII edycja

Komisja konkursowa w składzie: A. Woźniak, W. Zygadlewicz, I. Szymańska, A. Tadrowska

Cały rok szkolny

Dzień Edukacji Narodowej

Samorządy Uczniowskie

Wychowawcy świetlicy

Październik 2017 r

Pasowanie Klas Pierwszych

Wychowawcy klas I-III, H.Szulc –Lewandowska, K.Gzella

Październik 2017 r

Projekt BAKCYL

Agnieszka Gzella

Cały rok szkolny

Projekty edukacyjne

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Strona internetowa szkoły

Krzysztof Gzella

Cały rok szkolny

Facebook szkoły

Marlena Treichel

Cały rok szkolny

E-dziennik

Małgorzata Binder,

Krzysztof Gzella

Cały rok szkolny

Pokazy z pierwszej pomocy                   

Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu

Cały rok szkolny

Współpraca z Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni

Anna Pakowska

Cały rok szkolny

Program „Szklanka mleka”.

Nauczyciele świetlicy, wychowawcy

Cały rok szkolny

Udział szkoły podstawowej i gimnazjum w międzyszkolnym współzawodnictwie szkół o Puchar Komisji Turystyki Pieszej PTTK w Grudziądzu (czynny udział dzieci i młodzieży szkolnej w rajdach pieszych i marszach na orientację)

W. Zygadlewicz, H. Figura, J. Burcz, B. Rolewicz, M. Grajewska Treder, A. Woźniak i inni chętni nauczyciele

Cały rok szkolny

Akcja „Warto być bohaterem”

Beata Makowska

Październik-listopad 2017

Przedstawienie interaktywne teatru TAK

Dorota Lisewska

Wrzesień

Projekt edukacyjny- Brytyjska Rodzina Królewska

Jolanta Świerszczko

IX-II

Warsztaty: Współpracy metodą dramy dla uczniów pt. „Razem”

 S. Uziębło (PPP), Marita Grajewska Treder

Październik

Warsztaty językowe w Warszawie

Adrian Woźniak

19.10.2017

Akcja: Cała Polska czyta dzieciom

Wychowawcy klas I- III

Cały rok szkolny

Program „Twoje dane - Twoja sprawa” Generalnego Inspektora Danych Osobowych

Marlena Treichel

Cały rok szkolny

Bicie rekordu z WOŚP w jednoczesnym RKO.

Anna Pakowska

Październik 2017

Program opieki logopedycznej

Iwona Szymańska

Cały rok szkolny

Program opieki terapeutycznej

Barbara Krajinska, Beata Makowska

Cały rok szkolny

Rajdy rowerowe

H. Figura, M. Grajewska

Cały rok szkolny

Popołudnie z poduszką

Anna Wiśniewska

Rok szkolny 2017/2018

Redagowanie gazetki szkolnej „Kometa”

M. Grajewska Treder

Cały rok szkolny

Konkursy informatyczne

K. Gzella, M.Binder, M. Treichel

Cały rok szkolny

Współpraca z fundacją Siedem Życzeń

Anna Wiśniewska

Rok szkolny 2017/2018

Spotkanie ze świadkiem historii

Paweł Górecki

Rok szkolny

Konkurs Mistrz Języka Angielskiego

Adrian Woźniak

I semestr

„Żywa lekcja historii”

Paweł Górecki

Rok szkolny

Program Poprawy frekwencji.

Małgorzata Binder

Cały rok szkolny

Współpraca z przedszkolem miejskim MNISZEK

Anna Wiśniewska

Rok szkolny 2017/2018

Dbałość o „Ptasi kącik”

Wychowawcy klas I- III

Miesiące jesienno- zimowe

ŚNIADANIE DAJE MOC

Barbara Krajinska oraz wychowawcy klas I- III

8   LISTOPADA 2017

Konkurs wiedzy „Z mapą za pan brat”

Justyna Burcz

Listopad

Dzień dla zdrowia (XI edycja, konkurencja wiedzowo - sportowa uczniów klas IV – VII SP i II – III Gim)

W, Zygadlewicz, A. Tadrowska, A. Woźniak, Sylwia Gralak, Wojciech Bogalecki,

Cały I semestr

Gimnastyka dla klas podstawowych

Sylwia Gralak, Wojciech Bogalecki

Cały rok szkolny

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

Beata Makowska

Grudzień 2017

Program ,,Owoce i warzywa’’

Świetlica szkolna

Cały rok szkolny

Konkurs recytatorski klas I- III wierszy Wandy Chotomskiej

Wychowawcy klas I- III

I semestr

Mikołajki

Samorządy Uczniowskie

Grudzień

„I Ty możesz zostać św. Mikołajem”

Kołtun, T. Czekała, B. Krajinska i wychowawcy klas I-VII , II- III gimnazjum

6 grudnia

Konkurs na najciekawsze przestrzenne drzewko rodzinne "My family "

Dorota Lisewska

Grudzień / styczeń

Marzycielska poczta

Anna Dobrzyńska-Pakowska i Beata Makowska

Kartki świąteczne na Boże Narodzenie Wielkanoc.

Góra grosza

Anna Dobrzyńska-Pakowska, Beata Makowska

Grudzień 2017

Jarmark Św Mikołaja

Hanna Szulc-Lewandowska

Grudzień 2017

Wigilie klasowe i Jasełka

Cała społeczność szkolna

Grudzień 2017

Dzień Ochrony Danych Osobowych

M. Treichel, nauczyciele

28.01.2018

Elementy programu profilaktycznego ,,Cukierki’’

Teresa Czekała

I semestr

Koncert kolęd i pastorałek dla babci i dziadka

Wychowawcy klas I- III

I 2018 r

Konkurs wiedzy o Polsce „Moja ojczyzna”

Justyna Burcz

I 2018

Bal karnawałowy

Nauczyciele

I 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu- przygotowanie inscenizacji promującej bezpieczeństwo w sieci.

Halina Stodolska, Grażyna Redmer

Luty 2018

Lekkoatletyka – rywalizacja klasowa

Sylwia Gralak, Wojciech Bogalecki

Cały rok szkolny

Konkurs historyczny ,, Grudziądz moje miasto''

A. Tadrowska

I semestr

Program ,,Bezpieczeństwo ruchu drogowego dla   klas I-III’’

Iwona Szymańska

wrzesień, grudzień, luty, czerwiec

Kino na temat – uczestniczenie w projekcjach filmów, spotkanie tematyczne składa się z projekcji filmu oraz debaty z udziałem zaproszonych gości: dziennikarzy i ekspertów w danej dziedzinie.

Grażyna Redmer

Cały rok szkolny

Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego pt. „Dein Deutsch”.

Hanna Matus

II semestr

Spotkanie z leśniczym w ramach współpracy z CEE

Organizator

wiosna

Dzień Wiosny

Wychowawcy klas, SU

III 2018

Projekt edukacyjny Autorzy naszych lektur

Hanna Figura

Cały rok szkolny

Konkurs chemiczny „Młody chemik”

Mariusz Maj

II semestr

Kraje Zjednoczonego Królestwa- szkolny konkurs

Jolanta Świerszczko

II semestr

Turniej szachowy

Hanna Szulc-Lewandowska, Mariusz Maj, Wojciech Bogalecki

Maj 2018

Konkursy:

Mistrz języka polskiego,

Mistrz ortografii,

Kto najlepiej poznał baśnie.

Hanna Figura, Marita Grajewska Treder

Cały rok szkolny

Program ,, Polska moja Ojczyzna''

Aneta Tadrowska

Cały rok szkolny

Piżamowa noc w szkole.

Anna Dobrzyńska-Pakowska
i chętni nauczyciele

II semestr

Dzień Sportu klas I- III

Wychowawcy klas I- III

II 2018 r

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Nauczyciele języków obcych

II semestr

Mini Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Dorota Lisewska, Jolanta Świerszczko, Adrian Woźniak, Hanna Matus, Hanna Szulc-Lewandowska,

Marzec

Dzień Świętego Patryka ( w tym konkurs na najbardziej pomysłowe nakrycie głowy zwiazane z Dniem Świętego Patryka)

     

Dorota Lisewska, Beata Rolewicz

Marzec

Konkurs szkolny matematyczny dla uczniów klas I, II. III

Barbara Krajinska

IV

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – podkreślenie znaczenia języka ojczystego dla jakości i różnorodności i językowej. Konkurs, wystawka, quiz.

Grażyna Redmer

Maj 2018

Projekt „Kataklizmy”

Justyna Burcz

Maj 2018

Dzień Sportu

          

Wojciech Bogalecki

Czerwiec

EKOFESTYN

Cała społeczność szkolna

Czerwiec

Wycieczka szkolna (Bochnia, Zator, Pieniny)

Adrian Woźniak

11-15.06.2018

Program Medicover- ogólnopolski program zapobiegania cukrzycy i chorobom cywilizacyjnym- 7 SP oraz 2-3 Gim-dziewczęta

Sylwia Gralak

Cały rok szkolny