Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

ZWIEDZAMY ZABYTKI I PAMIĘTAMY O NASZYCH LOKALNYCH I NARODOWYCH BOHATERACH

20171031 16384331 października 2017 r.w wigilię Wszystkich Świętych, w ramach kółka historycznego uczennice klasy 7a wraz z opiekunem udali się do centrum Grudziądza. Celem tego wyjazdu było zwiedzanie zabytków i oddanie hołdu wielkim Polakom poprzez zapalenie zniczy pod ich pomnikami.

Na początku, żeby zdążyć przed zamknięciem udaliśmy się do Ratusza. Z doniesień prasowych można było się dowiedzieć , że refektarz ma być w najbliższej przyszłości poddany renowacji – wówczas nie będzie dostępny dla zwiedzających, a sama renowacja może potrwać bardzo długo, dlatego korzystamy z możliwości jego oglądania. Dla uczestników koła historycznego była to pierwsza okazja zobaczenia refektarza, który w czasach istnienia zakonu jezuitów pełnił funkcję sali jadalnej. Obecnie refektarz, jako najbardziej reprezentacyjna sala w Ratuszu służy do podejmowania ważnych gości i spotkań na najwyższym szczeblu . Uczestnicy kółka historycznego otrzymali szczegółowe informacje nt. wystroju refektarza oraz poznali dzieje całego obiektu, od jego powstania do dnia dzisiejszego. Zobaczyli też pozostałe, warte obejrzenia miejsca w Ratuszu: salę obrad Rady Miasta, sień z ze sklepieniem żaglastym ozdobionym iluzjonistyczną polichromią z XVII w. imitującą kopułę i wnętrze spichrzy.

Dalsza część pobytu w centrum Grudziądza poświęcona była poznaniu historii grudziądzkich pomników i złożenia hołdu lokalnym i narodowym bohaterom. Czas ku temu jest jak najbardziej właściwy – w przeddzień świąt, podczas których odwiedzając cmentarze wspominamy naszych bliskich zmarłych. Powinnością Polaka jest też pamiętać o tych, którzy ofiarowali swoje życie dla Ojczyzny, stąd nasza inicjatywa, by zapalić lampkę na pomnikach tych, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny. To element patriotycznego wychowania!

Nasza marszruta po miejscach Pamięci Narodowej w centrum Grudziądza rozpoczęła się od Pomnika Żołnierza Polskiego na Rynku Głównym. Uczestniczki koła poznały historię pomnika i zapaliły znicze, które same ze sobą przywiozły. Podobny scenariusz miał miejsce pod następnymi pomnikami: „Roty” i jej założyciela Tadeusza Kaubego, Józefa Piłsudskiego, Mieszkańców Grudziądza zamordowanych w Katyniu oraz kapelana „Rodzin Katyńskich” ks. Zdzisława Peszkowskiego.

Wizyta w Ratuszu była solidną dawką wiedzy z zakresu historii regionalnej podaną w atrakcyjnej formie. Natomiast zapalenie zniczy pod pomnikami zasłużonych dla Ojczyzny wraz z przybliżeniem ich biografii było ważną lekcją wychowania patriotycznego.

Paweł Górecki