BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

WYNIKI ZBIÓRKI BATERII (26-27 października)

Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji pierwszej w tym roku szkolnym zbiórki baterii. Od ostatniej zbiórki udało nam się zgromadzić niespełna 6000 baterii. Na wynik ten w dużej mierze zapracowała klasa 6a, której uczniowie przynieśli prawie 1700 sztuk. Kolejna zbiórka planowana jest w grudniu. Dokładniejszy termin podam pod koniec listopada. Przypominam, iż z każdego etapu edukacyjnego wyłonimy i nagrodzimy trzy osoby, które przyniosą na przestrzeni całego roku szkolnego największą liczbę baterii. Warto się starać!

Adrian Woźniak

WYNIKI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Ekoklasa” ZSO nr 1 w Grudziądzu

Klasy I – III

Klasa

Ia

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

502

125

325

166

488

641

XI-XII

           

I-II

           

III-IV

 

         

Razem

 

         

Miejsce

           

Punkty

           

Klasy IV – VI

Klasa

IVa

IVb

Va

VIa

VIb

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

323

558

357

1688

295

XI-XII

         

I-II

         

III-IV

         

Razem

         

Miejsce

         

Punkty

         

WYNIKI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

W GIMNAZJUM NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Ekoklasa” ZSO nr 1 w Grudziądzu

Klasa

1A

1B

2A

2B

3A

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

32

160

-

123

184

XI-XII

         

I-II

         

III-IV

         

Razem

         

Miejsce

         

Punkty