BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

PASOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

tarcza1Od początku września, to jest od początku roku szkolnego minął już ponad miesiąc i nadszedł czas, aby najmłodsi uczniowie, oswojeni nieco z nowymi obowiązkami, złożyli przysięgę i zostali pasowani na pełnoprawnych członków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu. Poprzedziły ją różne czynności – poznanie placówki, kolegów, praw i obowiązków ucznia oraz przygotowania bezpośrednio z nią związane.

W naszej szkole pierwszoklasiści pasowani zostali 21 października. Na początku uroczystości Pani dyrektor Marlena Treichel skierowała słowa do uczniów klasy pierwszej życząc im samych sukcesów w szkole. Rodzicom pani dyrektor dziękowała za wybór szkoły oraz za dotychczasową współpracę i bardzo dobre przygotowanie dzieci do przekroczenia progu szkolnego. Następnie uczniowie odświętnie ubrani i w towarzystwie swojej wychowawczyni Pani mgr Barbary Krajinskiej przystąpili do ślubowania przy fladze i godle, powtarzając słowa przysięgi, że będą właściwie wypełniać obowiązki ucznia i godnie reprezentować szkołę, a troje uczniów przyrzekało na sztandar szkoły. Tekst ślubowania odczytała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego uczennica Maja Pyźlak. Następnie pani dyrektor dużym ołówkiem pasowała pierwszaków na ucznia. Po tych kulminacyjnych punktach uroczystości uczniowie zaśpiewali piosenki, a koledzy i koleżanki z klas trzecich przygotowali dla pierwszaków część artystyczną oraz prezenty.

Na szczególną pochwałę zasługuje fakt przepięknego odśpiewania przez klasę pierwszą hymnu państwowego i hymnu szkoły oraz wspaniała recytacja wierszy przez uczniów klasy IIIa i IIIc.

Ceremonię ślubowania poprowadziła Pani Iwona Szymańska. W uroczystości wzięły też udział przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego Mniszek.

Dziękujemy Rodzicom zaangażowanym w organizację uroczystości, przygotowanie sali lekcyjnej oraz zakup upominków dla uczniów klas pierwszych.


Link do artykułu o wydarzeniu