BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZYM ZESPOLE SZKÓŁ

1Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszym zespole szkół były uroczyste. Tradycyjne już spotkanie pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi odbyło się w świetlicy szkolnej. Stało się ono okazją do podziękowań, gratulacji oraz do podkreślenia szczególnej wartości pracy nauczycieli i wychowawców.

14 października w naszej szkole to nie tylko Dzień Nauczyciela, ale to święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby w naszym zespole szkół było naprawdę dobrze i bezpiecznie. W tym roku oglądaliśmy wspaniałą wystawę portretów nauczycieli, którzy wykonali nasi utalentowani uczniowie. Były też piękne życzenia oraz własnoręcznie wykonane przez uczniów laurki. Nie zabrakło także słodkości i przysmaków przygotowanych przez Panie z obsługi szkoły.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor, która skierowała do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych słów. Życzenia złożone przez Panią Dyrektor Marlenę Treichel dodały wszystkim pracownikom dużo otuchy i sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy z uczniami.

Dzień Edukacji Narodowej jest również okazją do uhonorowania szczególnie aktywnych i twórczych pracowników szkoły. Na wstępie Pani dyrektor pogratulowała przyznania medali i odznaczeń:

Pani Mirosławie Krausewicz, sekretarzowi zespołu szkół- Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Pani Barbarze Krajinskiej, nauczycielowi- Medal Komisji Edukacji Narodowej

Panu Witoldowi Zygadlewiczowi, nauczycielowi- Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

Pani dyrektor Marlena Treichel otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Grudziądza. Uroczystość wręczenia nagrody miała miejsce w Ratuszu.

Pani dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym szczególnie aktywnym w minionym roku szkolnym. Są to zasłużeni pracownicy zespołu szkół.

 

Nauczyciele

Małgorzata Binder

Hanna Figura

Paweł Górecki

Marita Grajewska Treder

Agnieszka Gzella

Krzysztof Gzella

Barbara Krajinska

Beata Rolewicz

Halina Stodolska

JolantaŚwierszczko

AdrianWoźniak

Witold Zygadlewicz

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Czesław Bonin

Bernadetta Chomicz

Barbara Ciechanowska

Hanna Gall

Danuta Kuczkowska

Agnieszka Kurdziel

Gabriela Rumińska

Ewa Schiemann

Hanna Szydłowska

Grzegorz Zieliński

Wspaniała uroczystość była bardzo miłym elementem obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

2