BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Jeszcze bogatsza oferta zajęć pozalekcyjnych

logoNa ostatnim zebraniu Rady Rodziców w dniu 15 września Pani dyrektor Marlena Treichel skierowała do Rodziców ankietę z pytaniami dotyczącymi min organizacji pracy szkoły. Jedną z uzyskanych odpowiedzi była propozycja utworzenia kolejnych zajęć pozalekcyjnych.

Zgodnie więc z oczekiwaniami Rodziców, po otrzymaniu zgody Wydziału Edukacji, przedstawiamy jeszcze bogatszą ofertę zajęć naszego zespołu szkół:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia

Rodzaj zajęć

Termin realizacji zajęć

Dzień tygodnia

Godziny

1.

Agnieszka Gzella

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

poniedziałki

wtorki

13.40-14.25

8.00-8.45

2.

Adrian Woźniak

Koło języka angielskiego

piątki

13.40-14.25

3.

Hanna Szulc-Lewandowska

Koło fletowe

Koło szachowe

wtorki

środy

13.40-14.25

14.30-15.15

4.

Witold Zygadlewicz

Koło przyrodniczo-ekologiczne LOP

wtorki

13.40-15.15

5.

Jolanta Świerszczko

Koło języka angielskiego

poniedziałki

13.40-14.25

6.

Małgorzata Binder

Koło komputerowe

czwartki

12.45-14.15

7.

Halina Stodolska

Koło matematyczne

poniedziałki

czwartki

12.45-13.30

13.40-14.25

8.

Paweł Górecki

Koło historyczne

wtorki

14.30-15.15

9.

Krzysztof Gzella

Koło fizyczne

poniedziałki

13.40-14.25

10.

Grażyna Redmer

Koło języka polskiego

poniedziałki

piątki

13.40-14.25

13.40-14.25

11.

Anna Wiśniewska

Zajęcia sportowe dla uczniów sp

środy

12.45-14.25

12.

Rafał Lewandowski

Zajęcia sportowe dla uczniów gim.

poniedziałki

piątki

12.45-13.30

13.40-14.25