BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nasi szóstoklasiści wzięli udział w badaniu społecznym kapitału naukowego zorganizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie we współpracy z Młynem Wiedzy w Toruniu.

DSCN2058Badanie przeprowadzane zostało przez studentów socjologii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy etap badań miał miejsce w naszej szkole, a jego główna część odbyła się 29 września 2016 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Jest to miejska instytucja edukacji i kultury założona przez Gminę Miasta Torunia. W jej murach znajduje się niezliczona ilość interaktywnych eksponatów pozwalających rozbudzić zainteresowanie dzieci różnymi dziedzinami nauk ścisłych i przyrodniczych. Dotykanie, uruchamianie, własnoręczne budowanie, konstruowanie, obserwowanie obiektów, które na ich oczach oraz w bezpośrednim z nimi kontakcie wykonują różne polecenia, ćwiczenia i zadania pozwalają uruchomić drzemiące w uczniach pokłady wyobraźni.

A wszystko po to, aby lepiej zrozumieć otaczający ich świat i zjawiska w nim zachodzące. Eksponaty naukowe są tak zbudowane i zorganizowane na sześciu piętrach budynku, aby takie przedmioty szkolne jak: fizyka, chemia, geografia, astronomia czy biologia były bardziej przyjazne i zrozumiałe i nie budziły lęku dzieci przed nieznanym. Można powiedzieć, że jest to miejsce nauki przez zabawę, która zachęca dzieci do ich rozwoju w niezwykle obrazowy sposób. Nad poprawnością wykorzystania eksponatów czuwają animatorzy, którzy w sposób prosty i rzeczowy wyjaśniają istotę ich działania i zachęcają do korzystania z ich opisów. To dodatkowy atut tego miejsca, które dzieciom bardziej dociekliwym pozwala wniknąć w szczegóły obserwowanego zjawiska przyrodniczego czy też działającego urządzenia.

Opiekę nad 41- osobową grupą uczniów sprawowali: p. Hanna Figura, p. Beata Rolewicz, p. Adrian Woźniak oraz p. Witold Zygadlewicz, którzy wspólnie z uczniami świetnie się bawili i doświadczali takich samych wrażeń, co oni. Szczególne podziękowania pragnę skierować pod adresem p. Jarosława Jarzyńskiego, absolwenta naszej szkoły, a obecnie studenta UMK w Toruniu, który nawiązał kontakt z naszą placówką i zachęcił nas do wzięcia udziału w badaniu. Na zakończenie pobytu w Centrum Nowoczesności uczniowie otrzymali odblaski z logo Młyna Wiedzy w Toruniu.                 

Koordynator przebiegu badań

Witold Zygadlewicz