BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klas 4-8

ballot box 5555793 128025 września 2023 roku odbyły się demokratyczne wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania oddali swój głos w sali, która pełniła rolę lokalu wyborczego. Uprawnionych do głosowania było 154 uczniów. Oddano 136 ważnych głosów.

W Komisji Wyborczej zasiadali przewodniczący najstarszych klas i ich zastępcy: Marta Rabanowska, Wiktor Januszewski, Gaja Gibas i Jakub Witkowski.

Do Rady SU kandydowało ośmiu uczniów, którzy na plakatach zaprezentowali bardzo ciekawe propozycje dla naszej szkoły. Wśród pomysłów znalazły się: konkurs „Rozpoznaj nauczyciela ze zdjęcia z dzieciństwa”, skrzynka pomysłów, strefa relaksu, dzień pizzy, szczęśliwa 13-stka, dzień smakosza, dzień śpiocha czy muzyka na przerwie.

Ostatecznie do władz Samorządu Uczniowskiego klas 4-8 weszło sześciu uczniów: Daniel Majka (8a), Amelia Zakrzewska (7b), Maja Kerber (7a), Alicja Trepkowska (6a), Jakub Kenig (5a), Martyna Ciechanowska (7b). Największą liczbę głosów otrzymał Daniel Majka, który tym samym został przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

Dziękujemy Komisji Wyborczej za sprawną pracę i pamiętajmy, że każda osoba w samorządzie reprezentuje uczniów z poszczególnych klas i odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu życia szkolnego. Wszystkim nowo wybranym członkom rady życzymy wytrwałej i owocnej pracy na rzecz całej społeczności uczniowskiej oraz rozwijania swoich możliwości i talentów.

   B. Makowska