BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Konferencja doradcy zawodowego

378255437 1299044737645594 6679792737117449880 nW dniu dzisiejszym tj. 18 września 2023r. w Centrum Kulturalno Kongresowym w Toruniu zorganizowano II Wojewódzką Konferencję Doradców Zawodowych, którą oficjalnie otworzył Pan Marek Gralik Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty. W konferencji udział wzięła Pani Anna Janiszewska, psycholog i równocześnie doradca zawodowy w naszej szkole. Tematem przewodnim wydarzenia były "Narzędzia doradcy zawodowego wobec zmian pokoleniowych i potrzeb rynku pracy". Podczas konferencji przyznana została statuetka Ambasadora Doradztwa, którą otrzymał Pan Witold Jakubek, współautor podstawy programowej z techniki. Zgodnie z agendą wydarzenia Blok 1 pt. "Relacje" obejmował: Style myślenia FRIS w kontekście wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz Pokolenie Alfa a współczesny rynek pracy. Przeprowadzona została również debata "Doradztwo zawodowe wobec potrzeb i wyzwań rynku pracy". Blok 2 pn. "Narzędzia" obejmował omówienie Mapy Karier, ścieżek kariery dla osób z niepełnosprawnościami, przedstawienie Sopockiej Sieci Doradztwa Zawodowego jako dobrych praktyk znad morza oraz podjęcie tematu Kandydat i rynek pracy - oczekiwania vs rzeczywistość. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy frekwencja bliska 85% szkolnych doradców zawodowych z naszego województwa, na co zwrócono uwagę otwierając dzisiejsze wydarzenie.