Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wojewódzki konkurs historyczny w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Przystanek Niepodległa”

1                W zeszłym roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole zgłosiły się trzy uczniowskie zespoły projektowe na Wojewódzki Konkurs Historyczny w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Przystanek Niepodległa” organizowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Zadaniem zespołów pod opieką merytoryczną nauczyciela było przygotowanie krótkiego (maksymalnie 10-minutowego) utworu multimedialnego, np. etiudy filmowej, filmu dokumentalnego, reportażu charakteryzującego i opisującego jedno szczególne dla regionu kujawsko-pomorskiego miejsce, wydarzenie, postać historyczną, lokalnego bohatera, miejsce pamięci (upamiętnień np. tablicę pamiątkową, pomnik) związane z historią odzyskania przez Polskę niepodległości (w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego wydarzenia mogły dotyczyć lat 1918–1920, a w przypadku postaci, bohaterów i miejsc pamięci ‒ 1918–1939).

                Zgłoszenia zespołów do konkursu należało wysłać do 30 kwietnia 2018 r. Natomiast termin nadsyłania prac upłynął 15 września 2018 r. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej. W przypadku naszej szkoły dwóm zespołom projektowym udało się sprostać zadaniu polegającemu na stworzeniu utworu nieprzekraczającego 10 minut, który miał formę pliku multimedialnego (np.: mp4, wmv lub inne powszechnie używane formaty). Utwory wykonane w formie prezentacji w programie PowerPoint były dyskwalifikowane.

                Ostatecznie, w wyniku intensywnej i czasochłonnej pracy, często w terenie, gdzie kręcone były ujęcia oraz po licznych konsultacjach z opiekunem merytorycznym, dwa zespoły uczniowskie dosłownie „za pięć dwunasta”, bo na dzień przed upływem terminu dostarczyły swoje utwory .        W kategorii szkoły podstawowej zespół projektowy złożony z Mateusza Piórkowskiego i Łukasza Cieślika z klasy 8a stworzył utwór pt.: „Powrót Grudziądza do Macierzy”. Natomiast zespół uczniowski z gimnazjum, w składzie: Robert Kozłowski, Bartek Dąbrowski i Szymon Paterski stworzył pracę pt.: „Wizyta Józefa Piłsudskiego w Grudziądzu”.

                Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić 22 października, a uroczysty finał 9 listopada. Czekamy na wieści od organizatorów konkursu. Oby pomyślne…

Paweł Górecki