Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego klas od czwartej szkoły podstawowej do trzeciej gimnazjum

1W czwartek 27 września 2018 roku odbyły się demokratyczne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie na specjalnie przygotowanych kartach do głosowania oddali swój głos w sali numer 13, która pełniła rolę lokalu wyborczego. Spośród 234 uprawnionych do głosowania, 209 osób oddało swój głos.

W Komisji Wyborczej zasiadali przewodniczący najstarszych klas lub ich zastępcy: Aleksandra Balbuza, Wiktoria Krzysiak, Maja Pyźlak i Rafał Nowak. Opiekę nad uczniami sprawowały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Hanna Figura i p. Beata Makowska.

Do zarządu SU kandydowali: Franciszek Baniak (VIIIA), Łukasz Cieślik (VIIIA), Julian Dąbrowski (VIB), Martyna Deręgowska (VB), Wiktoria Heyduk (VC), Patryk Jarzyński (III Agim.), Martyna Kliwer (VIA), Agata Lubańska (VB), Maksymilian Owczarek (VIIIB), Patryk Pabiś (VIIA), Emilia Surmacz (VA), Paweł Surmacz (VIIIA) i Julia Wicha (VIB).

Ostatecznie do władz Samorządu Uczniowskiego weszło siedmioro uczniów o największej liczbie głosów: Patryk Jarzyński, Martyna Kliwer, Maksymilian Owczarek, Patryk Pabiś, Emilia Surmacz, Franciszek Baniak i Julian Dąbrowski.

Pierwszym zadaniem nowo wybranego zarządu będzie wybranie spośród siebie, wraz              z przewodniczącymi klas; przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, kronikarza                             i odpowiedzialnych za poszczególne sekcje samorządu.

Dziękujemy Komisji Wyborczej za sprawną pracę a nowym członkom zarządu samorządu życzymy zgodnej i aktywnej pracy na rzecz naszej szkoły.

                                                                                                                      B. Makowska