BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Historyczny Konkurs na plakat z okazji 231. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

o          Pod koniec kwietnia 2022 r. został zorganizowany dla klas 5-8 Historyczny Konkurs na plakat z okazji zbliżającej się 231. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Termin przynoszenia prac został określony na środę 25 kwietnia i do końca tygodnia miało być rozstrzygnięcie konkursu. Niestety nie było to możliwe, ponieważ nie wszyscy podpisali swoje prace…..

          Należy podkreślić , że w konkursie wzięło udział aż 24 uczestników. Wszystkie plakaty zostały zawieszone na tablicach przy recepcji – tam można je podziwiać. Regulamin konkursu określał, że plakat ma mieć format nie mniejszy niż A-4, że na plakacie ma się znajdować właściwa rocznica, data uchwalenia Konstytucji 3 Maja i akcenty grudziądzkie . Zwracano w regulaminie konkursu uwagę na wyrazistość , estetykę wykonania i pomysłowość (kreatywność) w ujęciu tematu.

          Trzeba podkreślić , że poziom prac był wysoki i nie było łatwo wyłonić zwycięzców. Były też przypadki niespełnienia wymogów regulaminowych. W przypadku 7 uczestników brakowało daty lub rocznicy uchwalenia konstytucji, były też zastrzeżenia co do estetyki wykonania plakatu.

 

Ostatecznie wyniki konkursu są następujące:

I miejsce – Julia Szynert 7a

II miejsce – Aleksander Stodolski 7a

III miejsce – Maria Skowrońska 5a

Sandra Chojnacka 7a

Wiktoria Kaszuba 5a

Dominik Niegórski 8c

Mateusz Zając 7a

Wyróżnienie – Maja Kerber 5a, Laura Saworska 8c, Filip Cielecki 7b, Julia Klimek 8a,

Igor Chojnowski 5a, Zofia Robaczewska 7a, Julia Rakowska 7b,

Jonathan Zasidko 8a, Wiktoria Ostrowska 8a

 

Gratulacje dla zwycięzców i wyróżnionych! Wiwat Maj, 3 Maj !!!

Paweł Górecki