Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

beautiful-flower-bouquets-87Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich osób zaangażowanych w kształcenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży. W tym szczególnym dniu, doceniając wysiłek wielu osób pracujących w naszej szkole, który sprawia, iż marzenia i plany naszych uczniów i ich rodziców częstokroć przekształcają się w rzeczywistość, życzymy, aby wykonywanie zawodu nauczyciela i pracownika szkoły było źródłem dumy i radości. Niech codzienne zaangażowanie i życie sprawami szkoły, znajdzie trwałą wdzięczność wszystkich osób związanych z naszą placówką. Niech każdy dzień pracy z uczniem będzie nieustannym źródłem satysfakcji i zadowolenia. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę z dziećmi i młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.

 

Gratulujemy wyróżnionym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi:

Pani dyrektor Marlenie Treichel otrzymania najwyższego wyróżnienia Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Srebrnego Krzyża Zasługi.

Pani Grażynie Redmer Nagrody Prezydenta Grudziądza.

Paniom: Annie Głodowskiej, Maricie Grajewskiej, Anicie Kołtun - Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.

Paniom: Hannie Figurze i Hannie Szulc – Lewandowskiej - Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrody Dyrektora otrzymują nauczyciele

wicedyrektor szkoły Małgorzata Binder oraz nauczyciele: Justyna Burcz, Hanna Figura, Anna Głodowska, Paweł Górecki, Marita Grajewska, Krzysztof Gzella, Barbara Krajinska, Beata Rolewicz, Anna Stempień, Halina Stodolska, Hanna Szulc – Lewandowska, Anna Wiśniewska, Witold Zygadlewicz.

Nagrody Dyrektora otrzymują pracownicy administracji i obsługi

Beata Partyka, Katarzyna Banaszek, Danuta Kuczkowska, Barbara Ciechanowska, Bernadeta Chomicz, Irena Lipowska, Gabriela Rumińska, Agnieszka Kurdziel, Ewa Schiemann, Grzegorz Zieliński, Czesław Bonin.

Życzymy wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku wychowanków, rodziców oraz całej szkolnej społeczności.