Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Powrót Grudziądza do Macierzy i Dzień Patrona w SP 11

20190111 151508            Dzień powrotu Grudziądza do Macierzy, czyli 23 stycznia przypadł w tym roku na okres ferii zimowych. Zanim uczniowie poszli na ferie w naszej szkole powstała obok recepcji wystawa przypominająca to ważne wydarzenie w najnowszej historii naszego miasta, połączona z popularyzacją zabytków Grudziądza . W ostatnim tygodniu też przed feriami w klasach 7-8 SP i 3 gimnazjum odbyły się szkolne konkursy: „Wiedzy o Grudziądzu”, „Wiedzy o Janie Heweliuszu” i plastyczny na portret patrona szkoły. Wyniki konkursów wiedzowych, w których wzięło 15 uczestników zostaną ogłoszone podczas apelu podsumowującego I semestr.

20190111 151525            Po powrocie do szkoły po dwutygodniowym wypoczynku na lekcjach historii została przedstawiona multimedialna prezentacja na temat: Powrotu Grudziądza w 1920 r, w granice państwa polskiego po 148 latach zaborów, połączona z popularyzacją zabytków w naszym mieście. Nie zabrakło też solidnej dawki wiedzy o Patronie szkoły – Janie Heweliuszu, również w formie prezentacji multimedialnej w formule „Czy wiesz, że Jan Heweliusz ….?” Należy nadmienić, że pierwszy dzień nauki po feriach, kiedy prezentowana była sylwetka Jana Heweliusza to dzień 28 stycznia, czyli data urodzin naszego znakomitego Patrona.

Paweł Górecki