Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

TEGOROCZNY DZIEŃ DLA ZDROWIA OBCHODZILIŚMY POD HASŁEM „NIE PIJ, NIE PAL, NIE BIERZ”

DSCN419114 grudnia 2018 r. odbyła się XVI edycja obchodów DNIA DLA ZDROWIA pn. „Nie pij, nie pal, nie bierz”. Tegoroczna impreza profilaktyczna miała charakter turnieju wiedzowego, plastycznego i sportowego. Nad regulaminowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwało JURY w składzie: pedagog szkolny – p. Ewa Roś, nauczycielka geografii – p. Justyna Burcz i nauczyciel wychowania fizycznego – p. Wojciech Bogalecki. Przeprowadzono 4 konkurencje w dwóch kategoriach wiekowych sprawdzające wiedzę nt. uzależnień oraz konkurs plastyczny „Jak wypoczywać z trzeźwym umysłem?” dla klas młodszych i „Żyję, marzę i jestem, bo mam trzeźwy umysł” dla klas starszych. Były też okrzyki promujące życie bez uzależnień oraz konkurencje sprawnościowe. Po zakończeniu części konkursowej członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody pod kierunkiem opiekuna p. Witolda Zygadlewicza wystawili inscenizację profilaktyczną pt. „Planeta nadziei”. Po przedstawieniu uczniowie klas starszych pod kierunkiem p. Ewy Roś zaprezentowali układ taneczny, który rozweselił wszystkich uczestników imprezy. Następnie komisja ogłosiła wyniki turnieju. Wśród klas młodszych (klasy IV – VI) I miejsce zajęła klasa VI a, II miejsce przypadło klasie VI b, a III miejsce zdobyła klasa IV a. Wśród klas starszych (VII – VIII SP i III Gim) zwyciężyła klasa III a, II miejsce zdobyła klasa VIII a, natomiast miejsce III zajęła klasa III b.

Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w konkursach indywidualnych oraz w ostatecznym podsumowaniu wyników klasowych uhonorowani zostali dyplomami oraz słodkimi upominkami w postaci czekoladowych Mikołajów i odblasków na plecaki. Niezależnie od zdobytych miejsc, wszyscy wspaniale się bawili, było wiele emocji i głośny doping, który sprzyjał miłej i serdecznej atmosferze.
Najlepszym obrazem tego wszystkiego, co działo się podczas tego dnia w naszej szkole, niech będą poniższe fotografie. Serdecznie dziękujemy uczniom, wychowawcom, członkom komisji konkursowej za wzorowe przygotowanie się do tej corocznej imprezy szkolnej. Podziękowania także dla p. Anety Tadrowskiej, która przygotowała tablicę z hasłem przewodnim przedsięwzięcia oraz dla p. Hanny Szulc – Lewandowskiej za dokonanie oceny prac plastycznych wykonanych przez uczniów.

Witold Zygadlewicz