Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Brawo zespół ŚLIWKI

TS-3 banerLOGO LIWKI SP 11

 

W dniu 25 listopada 2020 r. organizator ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „TRADYCYJNY SAD” opublikował na swojej stronie internetowej wyniki konkursu w etapie zatytułowanym „ZAKŁADAMY SAD”. Z ogromną radością informujemy o wielkim sukcesie naszej szkoły, która zajęła w tym ogólnopolskim konkursie II miejsce. Znaleźliśmy się w gronie laureatów tego projektu.

Patronat honorowy nad Projektem został objęty przez:

  • Ministra Edukacji Narodowej;
  • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach;
  • Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.

Oto szczegółowe wyniki konkursu TRADYCYJNY SAD - w etapie "ZAKŁADAMY SAD" - dla uczniów w kategorii wiekowej klas IV do VI szkoły podstawowej. https://tradycyjnysad.pl/

 

Kolejność zespołów podano według ilości zdobytych punktów pod niniejszym linkiem:

https://tradycyjnysad.pl/index.php?m=wy&idetap=2

Poniżej lista zespołów, które przesłały najlepsze raporty i otrzymają nagrody rzeczowe:

Kategoria wiekowa dla uczniów do VI klasy:

  1. Sadownicy z Dąbrowicy
  2. Śliwki – z Grudziądza SP 11
  3. Tradycjanie – z Harta

Adres strony głównej organizatora konkursu z ogłoszonymi wynikami -   https://tradycyjnysad.pl/

Nagrody rzeczowe są przyznawane Zwycięzcom Konkursu, za których uznaje się zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca i otrzymały najwyższe oceny za raporty przesłane w danym etapie. Pula nagród to 10 000 zł. Przewidziano nagrody dla uczniów i nauczycieli.

Nagrody dla laureatów zostaną przesłane pocztą.

Opiekun zespołu ŚLIWKI

Witold Zygadlewicz