03/13 2018

Nasi uczniowie w VI Wojewódzkim Konkursie Historycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych

20180310 111240            10 marca 2018 r. w sobotę, troje uczniów naszej Szkoły Podstawowej nr 11: Weronika Klawczyńska, Franciszek Baniak i Piotr Wolentarski wzięło udział w etapie rejonowym VI Wojewódzkim Konkursie Historycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanym pod patronatem: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Kujawsko- Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Instytutu Pamięci Narodowej.

Etap szkolny konkursu odbył się 6 listopada 2017 r. i wzięło w nim udział 9 uczniów Szkoły Podstawowej.

Tematyka konkursu została znacznie poszerzona o wiadomości wykraczające poza treści podręcznika do nauki historii w szkole podstawowej i na etapie szkolnym obejmowała zagadnienia od czasów najdawniejszych do rozbiorów Polski, natomiast na etapie rejonowym do I wojny światowej.

            Teraz pozostaje nam czekać na dobre wieści po ogłoszeniu wyników i zakwalifikowania się do etapu wojwódzkiego, choć wszyscy uczestnicy po opuszczeniu sali określali test jako trudny. Warto nadmienić, że ten konkurs od tego roku posiada rangę kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Paweł Górecki