Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Nasi uczniowie w VI Wojewódzkim Konkursie Historycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych

20180310 111240            10 marca 2018 r. w sobotę, troje uczniów naszej Szkoły Podstawowej nr 11: Weronika Klawczyńska, Franciszek Baniak i Piotr Wolentarski wzięło udział w etapie rejonowym VI Wojewódzkim Konkursie Historycznym dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanym pod patronatem: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Kujawsko- Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i Instytutu Pamięci Narodowej.

Etap szkolny konkursu odbył się 6 listopada 2017 r. i wzięło w nim udział 9 uczniów Szkoły Podstawowej.

Tematyka konkursu została znacznie poszerzona o wiadomości wykraczające poza treści podręcznika do nauki historii w szkole podstawowej i na etapie szkolnym obejmowała zagadnienia od czasów najdawniejszych do rozbiorów Polski, natomiast na etapie rejonowym do I wojny światowej.

            Teraz pozostaje nam czekać na dobre wieści po ogłoszeniu wyników i zakwalifikowania się do etapu wojwódzkiego, choć wszyscy uczestnicy po opuszczeniu sali określali test jako trudny. Warto nadmienić, że ten konkurs od tego roku posiada rangę kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

Paweł Górecki