11/01 2017

ZWIEDZAMY ZABYTKI I PAMIĘTAMY O NASZYCH LOKALNYCH I NARODOWYCH BOHATERACH

20171031 16384331 października 2017 r.w wigilię Wszystkich Świętych, w ramach kółka historycznego uczennice klasy 7a wraz z opiekunem udali się do centrum Grudziądza. Celem tego wyjazdu było zwiedzanie zabytków i oddanie hołdu wielkim Polakom poprzez zapalenie zniczy pod ich pomnikami.

Na początku, żeby zdążyć przed zamknięciem udaliśmy się do Ratusza. Z doniesień prasowych można było się dowiedzieć , że refektarz ma być w najbliższej przyszłości poddany renowacji – wówczas nie będzie dostępny dla zwiedzających, a sama renowacja może potrwać bardzo długo, dlatego korzystamy z możliwości jego oglądania. Dla uczestników koła historycznego była to pierwsza okazja zobaczenia refektarza, który w czasach istnienia zakonu jezuitów pełnił funkcję sali jadalnej. Obecnie refektarz, jako najbardziej reprezentacyjna sala w Ratuszu służy do podejmowania ważnych gości i spotkań na najwyższym szczeblu . Uczestnicy kółka historycznego otrzymali szczegółowe informacje nt. wystroju refektarza oraz poznali dzieje całego obiektu, od jego powstania do dnia dzisiejszego. Zobaczyli też pozostałe, warte obejrzenia miejsca w Ratuszu: salę obrad Rady Miasta, sień z ze sklepieniem żaglastym ozdobionym iluzjonistyczną polichromią z XVII w. imitującą kopułę i wnętrze spichrzy.

Dalsza część pobytu w centrum Grudziądza poświęcona była poznaniu historii grudziądzkich pomników i złożenia hołdu lokalnym i narodowym bohaterom. Czas ku temu jest jak najbardziej właściwy – w przeddzień świąt, podczas których odwiedzając cmentarze wspominamy naszych bliskich zmarłych. Powinnością Polaka jest też pamiętać o tych, którzy ofiarowali swoje życie dla Ojczyzny, stąd nasza inicjatywa, by zapalić lampkę na pomnikach tych, którzy poświęcili życie dla Ojczyzny. To element patriotycznego wychowania!

Nasza marszruta po miejscach Pamięci Narodowej w centrum Grudziądza rozpoczęła się od Pomnika Żołnierza Polskiego na Rynku Głównym. Uczestniczki koła poznały historię pomnika i zapaliły znicze, które same ze sobą przywiozły. Podobny scenariusz miał miejsce pod następnymi pomnikami: „Roty” i jej założyciela Tadeusza Kaubego, Józefa Piłsudskiego, Mieszkańców Grudziądza zamordowanych w Katyniu oraz kapelana „Rodzin Katyńskich” ks. Zdzisława Peszkowskiego.

Wizyta w Ratuszu była solidną dawką wiedzy z zakresu historii regionalnej podaną w atrakcyjnej formie. Natomiast zapalenie zniczy pod pomnikami zasłużonych dla Ojczyzny wraz z przybliżeniem ich biografii było ważną lekcją wychowania patriotycznego.

Paweł Górecki