04/02 2019

Międzynarodowe Święto Książki dla Dzieci

indeksPrzypadające 2. kwietnia Międzynarodowe Święto Książek dla Dzieci (w dniu urodzin H. Ch. Andersena) ustanowiono, aby przypomnieć , jak ważne jest piękno literatury i ilustracji dla młodego czytelnika.

Członkowie koła bibliotecznego wzięli udział w spotkaniu czytelniczym pt.,,Rośnij z książką” zrealizowanym według scenariusza programu ,, PoczytajMy”( nasza biblioteka bierze w nim udział).

Zajęcia miały na celu pokazanie sposobów, jak książka może towarzyszyć każdemu bez względu na to, ile ma lat. A czytanie wcale nie jest nudne!

Anna Głodowska