menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by KG
   

WIADOMOŚCI 

 

DZIEŃ DLA ZDROWIA
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
W GRUDZIĄDZU

pn. „UŻYWAJ ŻYCIA – NIE UŻYWEK.

ŻYJ ZDROWO I KOLOROWO”


To już 9. edycja obchodów DNIA DLA ZDROWIA, które w tym roku szkolnym miały miejsce 9 grudnia 2013 r.

Organizatorem tego wydarzenia jest Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mniszku.

Zawsze przyświeca mu promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, wolnego od środków uzależniających i odurzających. W tym roku szkolnym szczególny nacisk położono na szkodliwość alkoholu.

Obchody tego dnia, jak co roku skierowano do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniów klas I – III gimnazjum.

W ramach obchodów wystawiono dwie inscenizacje profilaktyczne:

1) „Szlachetne zdrowie” – przedstawienie ukazuje szereg istotnych elementów związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia. Poruszono takie kwestie jak: zdrowe odżywianie, znaczenie witamin, aktywność ruchowa, wypoczynek na świeżym powietrzu, rola szczepień ochronnych, niebezpieczeństwa towarzyszące rozprzestrzenianiu się chorób wirusowych i sposoby walki z nimi.

2) „Aby pić przestali, wódce kosza dali” – przedstawienie ukazuje negatywny wpływ alkoholu na organizm człowieka, w tym prezentacja najnowszych badań na temat rozmiarów spożywania alkoholu przez polską młodzież, ukazanie szkodliwego działania alkoholu na poszczególne narządy ludzkie, wreszcie zachęcanie uczniów do unikania w swoim życiu tej substancji.

Był też występ artystyczny w postaci układu tanecznego przygotowanego przez uczennice klasy pierwszej gimnazjum.

Na koniec zostały podsumowane konkursy w dwóch kategoriach: plastycznej i pisemnej poświęconej tematyce antyalkoholowej pn. „Kocham – NIE PIJĘ”.

Uczniowie, wykorzystując dowolną techniką plastyczną zaprezentowali ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, bez udziału alkoholu. Dodatkowo gimnazjaliści złożyć prace pisemne, które miały na celu udzielić odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego w młodym wieku powinniśmy unikać alkoholu?”.

Do komisji konkursowej wpłynęło 21 prac, z czego w kategorii prac plastycznych nagrodzono i wyróżniono 16 uczniów, a w kategorii prac pisemnych dyplomy i nagrody otrzymało 3 gimnazjalistów. Pozostali uczestnicy konkursu również zostali nagrodzeniu dyplomami z podziękowania za udział w konkursie i dołączonymi do nich drobnymi upominkami.

HONOROWY PATRONAT NAD PRZEDSIĘWZIĘCIEM PRZYJĄŁ PREZYDENT MIASTA GRUDZIĄDZA PAN ROBERT MALINOWSKI.

Środki na zakup dyplomów, nagród i upominków ufundował również Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Rada Rodziców działająca przy naszym zespole szkół.

Opiekun SK LOP: WITOLD ZYGADLEWICZ