menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by KG
   

WIADOMOŚCI 

Konkurs „Liga Matematyczna”

Dnia 23 października 2013 r. odbył się pierwszy etap międzyklasowego konkursu „Liga Matematyczna”. W konkursie biorą udział czteroosobowe zespoły reprezentujące klasy pierwsze i drugie gimnazjum, które na każdym poziomie walczą o tytuł mistrza danego działu z matematyki. Konkurs będzie trwał przez cały rok szkolny, a termin każdego etapu związany jest z realizacją działu matematyki.

Mistrzem” danego działu zostaje zespół, który rozwiąże poprawnie najwięcej zadań ( zdobędzie najwięcej punktów), a „Mistrzem Ligi Matematycznej” zostaje zespół, który uzyska najwięcej punktów ze wszystkich działów

Celem konkursu jest kształtowanie wśród uczniów następujących umiejętności

i postaw:

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,

  • pobudzanie uczniów do twórczego myślenia,

  • posługiwanie się posiadaną wiedzą matematyczną,

  • popularyzowanie matematyki przez działanie i zabawę,

  • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,

  • współzawodnictwo klas.

M. Malinowska, H. Stodolska