menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by KG
   

WIADOMOŚCI 

Udział ZSO NR 1 w XXV leciu Wojskowego Koła PTTK OSeSeK


W dniu 26 października 2013r. Pani dyrektor Marlena Treichel uczestniczyła na zaproszenie Prezesa Ryszarda Fierka w XXV leciu Wojskowego Koła PTTK OSeSek, które odbyło się w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu.

Podczas uroczystości Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu na ręce Pani dyrektor Marlenie Treichel, wręczono dyplom honorowy PTTK nadany przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie w uznaniu za pomoc i współdziałanie szkoły. Wręczając dyplom Prezes PTTK podkreślił zaangażowanie zespołu szkół na rzecz edukacji krajoznawczej i regionalnej, popularyzację czynnego wypoczynku, poznawanie przyrodniczych walorów regionu, zagospodarowanie wolnego czasu uczniów, organizowanie wycieczek, przygotowanie uczniów do uczestnictwa w rajdach, zlotach, konkursach, turniejach, współpracę z organizacjami wspierającymi działalność turystyczną, kształtowanie postaw młodych ludzi oraz odkrywanie sensu i idei małej ojczyzny. Dyplom jest uznaniem wysiłku nauczycieli zespołu szkół, którzy swój wolny czas poświęcają na pracę z naszymi uczniami.

Dziękujemy

Relacja z uroczystości ukazała się na stronach:

http://www.pomorska.pl/