menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by KG
   

WIADOMOŚCI

 

Komunikat Dyrektora

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ogłasza dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Rozporządzenie daje dyrektorowi szkoły możliwość indywidualnego określania liczby dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych-wychowawczych.

Dla szkół podstawowych można ustalić do 6 dni wolnych; dla gimnazjów - do 8 dni.

DODATKOWE DNI WOLNE w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

Harmonogram

 Szkoła podstawowa

20.12.2013 Wigilie klasowe

03.01.2014 Zajęcia op.-wych.

01.04.2014 Sprawdzian klas VI

02.05.2014 Zajęcia op.-wych.

06.06.2014 Ekofestyn

20.06.2014 Zajęcia op. – wych

.
Gimnazjum

20.12.2013 Wigilie klasowe

03.01.2014 Zajęcia op.-wych.

23-25.04.2014 Egzamin klas III Gim

02.05.2014 Zajęcia op.-wych.

06.06.2014 Ekofestyn

20.06.2014 Zajęcia op. – wych.

 

Dnia 21 września 2013r. ( sobota) odpracowujemy dzień 2 stycznia 2014r.