menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by WM
   

WIADOMOŚCI

 

Gimnazjum nr 1 po raz kolejny SZKOŁĄ SUKCESU
(21.06.2013)  

Sukces, Sukces, Sukces!!!

     W dniu dzisiejszym (21.06.) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ogłosiła oficjalne wyniki egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie naszej szkoły we wszystkich częściach egzaminu spisali się na medal. Pomimo relacji, iż średnie wyniki w województwie nie napawają optymizmem, nasze gimnazjum należy do najlepszych w województwie i Grudziądzu. Osiągnęliśmy z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego wyniki wyższe od średnich wyników Miasta Grudziądza, województwa i kraju!!!
     Z dumą i radością prezentujemy wyniki uczniów klasy III gimnazjum:
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:
  język polski: 64% (Miasto: 60%, województwo: 61%, kraj: 62%)
  historia i wos: 62% (Miasto: 56%, województwo: 56%, kraj: 58%)
CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA:
   matematyka: 54% (Miasto: 43%, województwo: 46%, kraj; 48%)
JĘZYKI OBCE:
   j. angielski – poziom podstawowy: 68% (Miasto: 61%, woj.: 60%, kraj: 63%)
   j. angielski – poziom rozszerzony: 56% (Miasto: 40%, woj.: 43%, kraj: 45%)
   j. niemiecki – poziom podstawowy: 75% (Miasto: 53%, woj.: 55%, kraj: 58%)
   j. niemiecki – poziom rozszerzony: 49% (Miasto: 37%, woj.: 37%, kraj: 40%)

     Zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do zapisywania podczas wakacji swoich dzieci do naszego zespołu szkół. Gwarantujemy, iż po 9 latach nauki Państwa dziecko osiągnie wyniki nauczania na najwyższym poziomie krajowym.

     Mamy ogromną świadomość, że przygotowując młodzież naszej szkoły do szkoły ponadgimnazjalnej, dajemy im szansę dobrej edukacji, którą potwierdzają ostatecznie bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego. Na sukces naszych uczniów złożyło się wiele czynników. Jest to przede wszystkim ogromne zaangażowanie nauczycieli, uczniów oraz wsparcie rodziców. Różnorodność zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole w wyraźny sposób podniosła  jakość uczenia. Wprowadzenie systemowego sposobu zaliczania wszystkich sprawdzianów, wielość próbnych  testów i badań wyników nauczania wpłynęła na wyniki egzaminu z wszystkich jego części.
     Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy zawsze wspierają swych uczniów, nawet w najtrudniejszych momentach. Nie możemy zapomnieć także o rodzicach, oni zawsze wierzą w sukces, nawet ten najtrudniejszy do osiągnięcia i samych uczniach, dla których ten pierwszy ważny egzamin zakończył się sukcesem. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole i zmienne EWD (edukacyjna wartość dodana) świadczą, że efektywność nauczania jest bardzo wysoka.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom!