menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by WM
   

WIADOMOŚCI


POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY między
Wojskową KomendĄ Uzupełnień w Grudziądzu
i Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Heweliusza
w Grudziądzu

(28.05.2013)

     W dniu 28 maja 2013 r. w obecności nauczycieli, uczniów i pracowników administracji Pani dyrektor Marlena Treichel podpisała Porozumienie o współpracy z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu ppłk. Markiem Magowskim.
     W programie uroczystości młodzież gimnazjum poprowadziła całą część oficjalną i artystyczną, przygotowała wystrój uroczystości oraz wysłuchała prezentacji działalności wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu.
     Zakres współpracy obejmuje m.in. organizowania wspólnych przedsięwzięć, pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej, poszerzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży szkoły w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, promocję miasta Grudziądza, zapraszanie przedstawicieli Wojskowej Komendy uzupełnień w Grudziądzu do udziału w ważnych wydarzeniach oraz przedsięwzięciach szkoły oraz udziału w innych uroczystościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym.
     Przypominamy, iż jest to kolejne porozumienie o współpracy. W dniu 23 września 2011 r. w obecności  Prezydenta Grudziądza Pana Roberta Malinowskiego, Przedstawicieli Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Dowódcy Marynarki Wojennej, Dowódcy Garnizonu Grudziądz, Komendanta Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu ppłk. Marka Magowskiego; kmdr. Wojciech Sowa i Dyrektor Pani Marlena Treichel podpisali w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu „POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY” między Dywizjonem Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej w Gdyni, w którego skład wchodzi ORP Heweliusz a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Heweliusza w Grudziądzu.