menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by WM
   

WIADOMOŚCI


Próbna ewakuacja
(9.05.2013)

    Na wypadek, gdyby...
Czwartek 9 maja 2013 r. godzina 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu rozległ się nagle głośny, ciągły sygnał dźwiękowy. To alarm wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. Słychać również syrenę Straży Pożarnej.  W szkole trwa ewakuacja. Po chwili na sygnale przyjeżdża bojowy wóz strażacki. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli udają się w bezpieczne miejsca na boisku szkolnym. Nie ma paniki. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. 
    Na szczęście to tylko ćwiczenia…
W programie wychowawczym i profilaktyki zespołu szkół znajdują się zapisy dotyczące nie tylko zagwarantowania, ale również edukacji uczniów dla bezpieczeństwa. Organizowane są prelekcje, pogadanki, pokazy, nauka udzielania pierwszej pomocy. Trening  próbnej ewakuacji  przeprowadzony we współpracy ze Strażą Pożarną z pewnością był dla dzieci i młodzieży dużym przeżyciem i doświadczeniem. Wszyscy zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów, dyrektorowi złożyli nauczyciele, meldunki złożyli też pracownicy. Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem. W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyła jednostka Straży Pożarnej, dla której ewakuowanie szkoły także było ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania  z władzami szkół. Celem ćwiczeń było oswojenie  z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy przyszłości  nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia.  

Marlena Treichel
Dyrektor ZSO nr 1 w Grudziądzu