menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by WM
   

WIADOMOŚCI


I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Profilaktyki i Rehabilitacji Uzależnień „Razem w działaniu. Wyzwania i zadania”

2 marca 2013 roku – Grudziądz

Aula Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
ul. Sienkiewicza 22

Organizator:
     Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan”
          Patronat: Prezydent Miasta Grudziądza Robert Malinowski
Współorganizatorzy:
     Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
     Śląskie Centrum Profilaktyki Społecznej,
     Urząd Miejski w Grudziądzu,
     Parafia p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Grudziądzu,
     Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziądzkiego,
     Fundacja „Karan”.
Komitet Naukowy Konferencji:
     Współprzewodniczący:
         1. ks. dr hab. prof. UKSW Czesław Parzyszek SAC
         2. ks. dr Bronisław Paweł Rosik SAC
     Członkowie:
         1. prof. ndzw. dr hab. Lucyna Hurło – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii
             TWP w Olsztynie
         2. prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko – Mazowieckie Centrum Profilaktyki
             Uzależnień, Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
         3. prof. dr hab. ndzw. Marek Walancik – Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły
             Biznesu w Dąbrowie Górniczej
         4. doc. dr Sylwester Bębas – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
         5. dr Andrzej Gołębiewski – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
         6. dr Danuta Morańska – Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu
         7. dr Dariusz Sarzała – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
         8. dr Wojciech Piestrzyński - Wyższa Szkoła Ekonomiczno–Społeczna
             w Gdańsku, Wydział Nauk Pedagogicznych
         9. dr Małgorzata Przybysz Zaremba – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
             w Elblągu
       10. dr Ewa Jakubiak Zapalska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
             w Radomiu
       11. ks. dr Wiesław Bożejewicz – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
       12. dr Krzysztof Linowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Ramowy program

10.15 – Otwarcie konferencji, powitanie gości
        – Wystąpienie Prezydenta Miasta Grudziądza Roberta Malinowskiego
        Wprowadzenie do Sesji – prezentacja miejscowych działań
10.20 – Profilaktyka i Rehabilitacja Uzależnień realizowana w wymiarze lokalnym:   
        – mgr Izabela Podlecka-Kandyba – Dyrektor Centrum Profilaktyki i Terapii
           w Grudziądzu – informacja o realizowanych działaniach w nadzorowanych
           placówkach
        – mgr Andrzej Cherek – Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Grudziądzu –
           informacja o realizowanych działaniach w jednostkach oświatowych.

I Sesja plenarna
10.45-12.00 Moderator – prof. ndzw. dr hab. Marek Walancik
 

10.45-11.00 – mgr Bożena Bereda (KARAN Warszawa) – 20 lat działalności
         Stowarzyszenia Karan  w dziedzinie profilaktyki i rehabilitacji w Polsce
11.00-11.15 – mgr Elżbieta Opiłowska (KARAN Bogucin) – Praca z dzieckiem - ujęcie
         systemowe
11.15-11.30 – mgr Agnieszka Kowalczyk (KARAN Warszawa) – Zmiana negatywnych
         postaw dzieci, młodzież i studentów poprzez korygowanie  spostrzegania siebie
11.30-11.45 – mgr Alicja Stankiewicz  („No Bell” SP Montessori, Konstancin Jeziorna)
         – Rola pedagoga/psychologa szkolnego w zapobieganiu narkomanii
11.45-12.00 – ks. dr Wiesław Bożejewicz (Ordynariat Polowy WP) – „Burze
         aksjologiczne” a rozwój uzależnień wśród młodzieży
12.00-12.30 – Przerwa

II Sesja Plenarna
12.30 -14.15 Moderator – ks. dr Wiesław Bożejewicz
 

12.30-12.45 – prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Mazowieckie Centrum
         Profilaktyki Uzależnień) – „Epoka uzależnień” – w poszukiwaniu źródeł patologii
         społecznych i uzależnień
12.45-13.00 – ks. mgr Edward Rysztowski (KARAN Elbląg) – Rehabilitacja dzieci
         i młodzieży w NZOZ Karan Dom Zacheusza
13.00-13.15 –  lic. Dorota Szczęsna (KARAN Warszawa) – Grupy wsparcia rodziców
         dzieci uzależnionych
13.15-13.30 –  Dorota Szymańska (KARAN Grudziądz) – Grudziądzka grupa wsparcia
         rodziców dzieci uzależnionych
13.30-13.45 – Sandra Borkowska (KARAN Radom) – Motywacja do życia w trzeźwości
         przed, w trakcie i po leczeniu
13.45-14.00 – ks. mgr Jerzy Bieńkowski (Parafia Chełmno) – Przemiany postaw
         rodziców i pacjentów podczas pieszej pielgrzymki warszawskiej
14.00-14.15 – ks. dr B. P. Rosik  (KARAN) – Terapia rodzin i osób uzależnionych od
         substancji psychoaktywnych

14.15-14.45 Forum dyskusyjne
Człowiek wobec uzależnień – potrzeby, dylematy, drogi
Moderator - prof. ndzw. dr hab. Mariusz Jędrze

14.45-15.00 – Zakończenie konferencji

WSTĘP WOLNY – ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA