menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2013 by WM
   

WIADOMOŚCI


NASZA PLACÓWKA JEST WSPÓŁORGANIZATOREM
XLIV RAJDU WIELODYSCYPLINOWEGO „GRUDZIĄDZ WOLNY”
(21.02.2013)

     W dniu 9 marca 2013 r. nasza placówka wspólnie z Wojskowym Kołem PTTK „OSeSek” w Grudziądzu, Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Oddziałem PTTK w Grudziądzu organizuje rajd wielodyscyplinowy pn. „Grudziądz wolny”.
   ∙ Rajd upamiętnia wydarzenia sprzed 68 lat związane z wyzwoleniem Grudziądza spod okupacji faszystowskiej, propaguje wśród przyjaciół - turystów wypoczynek czynny na świeżym powietrzu oraz zachęca do poznawania walorów krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych regionu grudziądzkiego.
    ∙ Trasa rajdu będzie wiodła ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Grudziądzu przez Piaski, Jezioro Rudnik, Mniszek i zakończy się w naszym Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 1 (odległość ok. 10 km).
    ∙ Podczas rajdu wyłonieni zostaną laureaci konkursu plastycznego – „Z OSeSKiem na turystycznym szlaku”. Na holu szkoły wystawiona zostanie ekspozycja zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych uczniów.
    ∙ Na trasie rajdu zostanie przeprowadzony krajoznawczy konkurs okolicznościowy dla dwóch przedstawicieli z każdej placówki edukacyjnej biorącej udział w pieszej wędrówce.
    ∙ W zespole szkół dla uczniów z gimnazjów oraz opiekunów grup zorganizowanych odbędzie się konkurs strzelecki z broni pneumatycznej.
    ∙ Panie opiekunki grup uczniowskich wezmą udział w konkursie rzutu wałkiem na odległość.
    ∙ Na mecie rajdu wszyscy uczestnicy wzmocnią się posiłkiem (gorąca zupa i herbatka z cytryną), a dla opiekunów przewidziana jest również gorąca kawka.
    ∙ Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 13:00.
    ∙ Uczniowie naszej placówki zgłaszają chęć uczestnictwa w rajdzie u opiekuna koła turystycznego p. Witolda Zygadlewicza na zasadach i w terminie wyznaczonym w osobno opracowanych dla nich pisemnych zaproszeniach (do odbioru u opiekuna uczestników rajdu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RAJDZIE !

Z TURYSTYCZNYM POZDROWIENIEM,
Organizatorzy

informacja o rajdzie na stronie PTTK Grudziądz