menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2012 by WM
   

WIADOMOŚCI


OBCHODY VIII EDYCJI DNIA DLA ZDROWIA
„Promujemy zdrowy styl życia, wolny od nałogów” 
(10-11.12.2012)


Organizatorzy Dnia dla Zdrowia

     W dniach 10 i 11  grudnia 2012 r. w naszym zespole szkół odbyły się obchody DNI DLA ZDROWIA. Była to już VIII edycja tego typu przedsięwzięcia, i jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
     W ramach obchodów tego dnia w miesiącu październiku 3 osobowe zespoły z każdej klasy pisały test konkursowy wiedzy o zdrowiu i uzależnieniach pn. „Chcemy prowadzić zdrowy, wolny od nałogów styl życia”. Natomiast w samym dniu dla zdrowia przeprowadzono tor przeszkód, osobno dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i osobno dla uczniów klas I – III gimnazjum. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy naszym zespole szkół. Nad regulaminowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja konkursowa w składzie: Pani Ewa Roś – pedagog gimnazjum jako przewodnicząca komisji oraz jej członkowie: Aneta Ceglińska z kl. I b i Natalia Plata z kl. III a w gimnazjum, natomiast w szkole podstawowej przewodniczącą komisji była Pani Małgorzata Binder.
     W bieżącym roku Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem przyjęli:
1) Prezydent Grudziądza Pan Robert Malinowski,
2) Dyrektor Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu Pani Izabela Podlecka–Kandyba.
     Dodatkowo nagrody dla laureatów konkursów przygotowanych na okoliczność obchodów DNIA DLA ZDROWIA ufundował Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Rada Rodziców działająca przy naszej placówce.
     Dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu patronów i sponsorów udało się dla wszystkich zwycięzców 3 pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach zakupić nagrody i dyplomy (łącznie wręczono 43 indywidualne nagrody i dyplomy).
     Główną i najważniejszą częścią tego szkolnego przedsięwzięcia było przeprowadzenie tzw. toru przeszkód, podczas którego sprawdzana była wśród uczniów wiedza z zakresu znajomości zasad profilaktyki zdrowia i uzależnień oraz podstawowych umiejętności ruchowych.
     Przebieg konkurencji nie polegał tylko na prawidłowym udzielaniu odpowiedzi na pytania, ale także na poprawnym wykonaniu przydzielonych ćwiczeń ruchowych, które stanowiły przepustkę do poznania pytań ustnych skierowanych do uczestników konkursu.
      W konkurencjach uczestniczyły czteroosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy. Wszystkich uczestników obowiązywał strój umożliwiający swobodne wykonywanie ćwiczeń ruchowych. W czasie przebiegu konkurencji za każde prawidłowo wykonane ćwiczenie ruchowe i poprawną odpowiedź na pytania wylosowane z zestawu pytań drużyna otrzymywała punkty odnotowywane na specjalnie do tego celu przygotowanej tabeli wyników. Jeden punkt za poprawnie wykonane ćwiczenie i jeden punkt za poprawnie udzieloną odpowiedź. W każdej rundzie można było uzyskać maksymalnie 2 punkty klasyfikacyjne.
     Tor przeszkód wygrał zespół, który uzbierał największą ilość punktów ze wszystkich zadań konkursowych włącznie z wynikami wcześniej przeprowadzonego konkursu wiedzy o zdrowiu i uzależnieniach.

     Wyniki toru przeszkód.
Gimnazjum:
1. miejsce zdobyła klasa I a (20,5 p.)
    Klasę reprezentowali: Klaudia Stefaniak, Sara Kosmala, Norbert Krakowski
     i Jakub Jabłoński.
2. miejsce zdobyła klasa III b (20 p.)
    Klasę reprezentowali: Joanna Miler, Konga Chmielewska, Karol Lemański
    i Kamil Narewski.
3. miejsce zdobyła klasa I b (19 p.)
    Klasę reprezentowali: Natalia Niebojewska, Zuzanna Szumiłowska,
    Adrian Paszkowski i Patryk Głowacki.
4. miejsce zajęły klasy II b i III a (18,5)
    Klasę II b reprezentowali: Aleksandra Zielińska, Michalina Gadaj, Paweł Tolla
    i Paweł Olesiewicz.
    Klasę III a reprezentowali: Paulina Wiśniewska, Sara Tobółka, Fabian Gadziński
    i Paweł Jóźwiak.
5. miejsce zajęła klasa II a
    Klasę reprezentowali: Emilia Suchocka, Maria Sokalska, Kamil Onyszko
    i Dawid Kolski.

Szkoła podstawowa:   
1. miejsce zdobyła klas IV a (20 p.)
    w składzie: Emilia Rogowska, Emilia Jabłońska, Mateusz Rafflewski
    i Kacper Zamyślewski.
2. miejsce zdobyła klasa IV b (19 p.)
    w składzie: Joanna Rusak, Ewelina Wittkowska, Piotr Bernardy i Paweł Trej.
3. miejsce zdobyła klasa VI b (16,5 p.)
    w składzie: Wiktoria Pruszkowska, Julia Gruszewska, Michał Nowak
    i Maciej Olesiewicz.
4. miejsce zajęła kl. V b (15,5 p.)
    w składzie: Jowita Wiączek, Nina Ziółkowska, Dominik Frelek i Korneliusz Lewicki.
5. zajęła kl. VI a (14,5 p.)
    w składzie: Marta Paterska, Wiktoria Nalaskowska,Jakub Rybandt i Kacper Pryszło.
6. miejsce zajęła kl. V a (12,5 p.)
    w składzie: Wiktoria Grodzka, Katarzyna Nowak, Filip Szumiłowski i Kacper Berendt.

Niezależnie od zdobytego miejsca wszystkim uczestnikom zmagań konkursowych na torze przeszkód serdecznie dziękujemy,
a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

     Na zakończenie obchodów dnia dla zdrowia została wystawiona przez członków koła LOP inscenizacja profilaktyczna, przygotowana w konwencji kabaretowej pn. „Życie wolne od tytoniu”.
     Kończącym akcentem obchodów tegorocznego przedsięwzięcia była ceremonia wręczenia nagród i dyplomów pamiątkowych ufundowanych przez Honorowych Patronów i sponsorów DNIA DLA ZDROWIA. W ceremonii wręczenia nagród wzięli udział: Pani dyrektor Marlena Treichel, Panie Ewa Roś i Małgorzata Binder – jako przewodniczące jury konkursowego oraz opiekun SK LOP Pan Witold Zygadlewicz.

     Aby przybliżyć atmosferę i przebieg obchodów tegorocznej edycji DNIA DLA ZDROWIA zapraszamy do obejrzenia fotografii, ukazujących ważniejsze momenty z tej uroczystości.

Gimnazjum


Laureaci konkursu wiedzy o zdrowiu

   
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc na torze przeszkód


Widownia

 
Na torze przeszkód

   
Inscenizacja profilaktyczna

Szkoła podstawowa


Laureaci konkursu wiedzy o zdrowiu

 
Zwycięzcy oraz uczestnicy toru przeszkód


Wręczenie nagród


Widownia

 

   

   

   
Na torze przeszkód

   
 Inscenizacja profilaktyczna


Podziękowanie Pani Dyrektor