menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2012 by WM
   

WIADOMOŚCI

 

Szkolny system badania osiągnięć uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

Harmonogram

 Szkoła podstawowa

Klasy Badanie Termin

I

test dojrzałości szkolnej

   

I

test kompetencji pierwszoklasisty

   

II

test kompetencji drugoklasisty

   

III

test kompetencji trzecioklasisty

   

IV

test diagnozujący z języka polskiego

wrzesień

IV, V, VI

test sprawdzający wiedzę i umiejętności
z języka polskiego

czerwiec

IV, V, VI  

test diagnozujący i sprawdzający wiedzę
i umiejętności z matematyki 

wrzesień
styczeń
czerwiec

V, VI

test sprawdzający wiedzę i umiejętności
z języka angielskiego

maj

VI

test sprawdzający wiedzę i umiejętności
z języka niemieckiego

maj

IV

test sprawdzający wiedzę i umiejętności z historii

maj

VI

test sprawdzający wiedzę i umiejętności z historii

styczeń

IV 

test sprawdzający wiedzę i umiejętności z przyrody

maj

VI

próbny sprawdzian

   

V

badanie poziomu wiedzy i umiejętności

maj

VI

sprawdzian

   


Gimnazjum
Klasy Badanie Termin
I

badanie diagnozujące z języka polskiego po szkole podstawowej

wrzesień

I

badanie diagnozujące z matematyki po szkole podstawowej

wrzesień

I

badanie wyników nauczania z języka polskiego

maj

I

badanie wyników nauczania z  wiedzy o społeczeństwie

styczeń

I

badanie wyników nauczania z historii

czerwiec

I

badanie wyników nauczania z języka niemieckiego

maj

I

badanie wyników nauczania z języka angielskiego

maj

I

badanie wyników nauczania z fizyki

maj

I

badanie wyników nauczania z biologii

maj

I, II, III

semestralne badanie wyników nauczania z matematyki

styczeń
maj

I

badanie wyników nauczania z chemii

maj

I

badanie wyników nauczania z geografii

maj

III

próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów humanistycznych

   

III

próbny egzamin gimnazjalny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

   

III

próbny egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego

            

III

próbny egzamin gimnazjalny z języka angielskiego

   

II

test sprawdzający wiadomości i umiejętności języka polskiego, historii

maj

II

test sprawdzający wiadomości i umiejętności z biologii, chemii, fizyki i geografii

maj

II

test sprawdzający wiadomości i umiejętności z matematyki

maj

II

test sprawdzający wiadomości i umiejętności z języka angielskiego

maj

II

test sprawdzający wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego

maj

III

egzamin gimnazjalny