menu

aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

zespół szkół

Statut
Progr. wychowawczy
Program profilaktyki
wspólne imprezy
kontakt

 

© 2007-2008 by WM
   

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 
OBOWIĄZEK SZKOLNY

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 70
Każdy ma prawo do nauki.
Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa.
Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

* * *

PODSTAWY PRAWNE

I. OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

II. OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI

III. OBOWIĄZKI  RODZICÓW

IV. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY

V. OBOWIĄZKI ORGANU PROWADZĄCEGO

VI. PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

VII. PRZYJMOWANIE OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI

VIII. WCZEŚNIEJSZE PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IX. ODROCZENIE SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

X. SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO POZA SZKOŁĄ

XI. SKREŚLENIE Z LISTY UCZNIÓW

XII. EGZEKWOWANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

XIII. INNE ZAPISY ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM SZKOLNYM