LOGOPEDA SZKOLNY

LOGOPEDA SZKOLNY

mgr Iwona Szymańska

zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów, rodziców i nauczycieli

w poniedziałki o godzinie 10.45.

Zajęcia z uczniami odbywają się według ustalonego planu.

„Mowa jest zwierciadłem duszy i trzeba o nią dbać”

Terapia logopedyczna ma na celu:

Zakres działań logopedy szkolnego:

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu);
 2. Organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;      
 5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;
 6. Wspieranie rodziców w pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy.

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Jaka jest rola rodziców dzieci biorących udział w terapii logopedycznej?

Rodzice powinni:

 1. Wspierać dziecko w terapii;                                                           
 2. Dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówić poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;
 3. Jeżeli zauważymy u dziecka wadę zgryzu, należy zapewnić mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy;
 4. Słuchać wypowiedzi swoich pociech, zadawać pytania, dużo rozmawiać, opowiadać, czytać;
 5. Nie zawstydzać dziecka wadliwą wymową, żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku, dając prawidłowy wzorzec wypowiedzi, ale bez zbędnego komentarza;
 6. Dopilnować aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
 7. Czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.

Tylko taka postawa rodziców może przyczynić się do tego,

aby dziecko osiągnęło terapeutyczny sukces

Rodzicu!!

Bądź dla dziecka prawidłowym wzorcem mowy!

Masz wątpliwości?  ZGŁOŚ  SIĘ  DO  LOGOPEDY  

Tu znajdziesz pomoc. ZAPRASZAM!