Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wyniki X edycji ogólnoszkolnego współzawodnictwa ekologicznego o tytuł „Ekoklasy” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu

Już po raz dziesiąty w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu uczniowie mieli okazję rywalizować o zaszczytny tytuł „Ekoklasy” na wszystkich trzech etapach edukacyjnych. Organizatorem współzawodnictwa było Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy ZSO nr 1. Do klasyfikacji punktowej wzięto pod uwagę 4 zadania konkursowe: Konkurs Ornitologiczny „Ptaki Ziem Polskich”, selektywną zbiórkę zużytych baterii, konkurs plastyczny lub fotograficzny „Razem z naturą” oraz turniej wiedzy o tematyce ekologicznej i zdrowotnej. Po zsumowaniu wszystkich punktów klasyfikacyjnych tytuł „Ekoklasy” w kategorii klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 wywalczyła klasa 1c. Spośród klas IV-VI najlepsi okazali się uczniowie 5b. Natomiast najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się w gimnazjum, gdyż do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka (w formie „Quizu leśnego”), w której lepsi okazali się uczniowie klasy 2A. Ostateczne podsumowanie współzawodnictwa oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się na apelu podsumowującym wyniki w nauce i zachowaniu. Wszystkim osobom, które włączyły się do powyższej rywalizacji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

 

Szkoła Podstawowa (klasy I-III)

1 miejsce – klasa 1c – 130 pkt

2 miejsce – klasa 3a – 100 pkt

3 miejsce – klasa 1a – 90 pkt

4 miejsce – klasa 2b – 80 pkt

5 miejsce – klasa 2a – 60 pkt

6 miejsce – klasa 1b – 5 pkt

klasa

Konkurs ornitologiczny „Ptaki ziem polskich”

Zbiórka baterii

Konkurs „Razem z naturą”

Turniej wiedzy o tematyce ekologicznej

Suma uzyskanych punktów klasyfikacyjnych

1a

40

20

30

-

90

1b

-

5

-

-

5

1c

20

40

70

-

130

2a

30

30

-

-

60

2b

10

50

20

-

80

3a

50

10

40

-

100

Uwaga: Turniej wiedzy ekologicznej w klasach 1-3 szkoły podstawowej został rozstrzygnięty w każdym roczniku osobno, w związku z czym klasy nie otrzymały punktów do klasyfikacji generalnej. Laureaci w poszczególnych klasach zostaną nagrodzeni zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI)

1 miejsce – klasa 5b – 200 pkt

2 miejsce – klasa 4a – 140 pkt

3 miejsce – klasa 6b – 130 pkt

4 miejsce – klasa 5a – 55 pkt

5 miejsce – klasa 6a – 45 pkt

6 miejsce – klasa 4b – 35 pkt

 

klasa

Konkurs ornitologiczny „Ptaki ziem polskich”

Zbiórka baterii

Konkurs „Razem z naturą”

Turniej wiedzy o tematyce ekologicznej

Suma uzyskanych punktów klasyfikacyjnych

4a

30

50

40

20

140

4b

5

20

-

10

35

5a

20

30

-

5

55

5b

50

40

70

40

200

6a

10

5

-

30

45

6b

40

10

30

50

130

 

 

Gimnazjum

1 miejsce – klasa 2A – 150 pkt (po dogrywce)

2 miejsce – klasa 2B – 150 pkt

3 miejsce – klasa 1A – 100kt

4 miejsce – klasa 3B – 90 pkt

5 miejsce – klasa 3A – 80 pkt

 

klasa

Konkurs ornitologiczny „Ptaki ziem polskich”

Zbiórka baterii

Konkurs „Razem z naturą”

Turniej wiedzy o tematyce ekologicznej

Suma uzyskanych punktów klasyfikacyjnych

1A

-

50

30

20

100

2A

50

10

40

50

150

2B

40

30

50

30

150

3A

20

20

-

40

80

3B

30

40

-

20

90