Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Niecodzienne spotkanie z posłem na Sejm RP panem Tomaszem Szymańskim

 

 

IMAG149011 maja 2015 r. w naszym gimnazjum odbyło się niecodzienne spotkanie z Posłem na Sejm RP p. Tomaszem Szymańskim, któremu towarzyszył dyrektor Biura Poselskiego i radny Grudziądza obecnej kadencji p. Paweł Napolski.

Dzięki temu spotkaniu uczniowie naszego gimnazjum mieli rzadką okazję zetknąć się z człowiekiem reprezentującym najwyższy organ władzy ustawodawczej w Polsce. Dzięki tej „lekcji parlamentaryzmu” uczniowie mogli nie tylko ugruntować wiedzę z zakresu władzy ustawodawczej zdobytej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, ale również ją pogłębić. Podczas tych swoistych „zajęć edukacyjnych” pan poseł w ciekawy sposób przybliżył uczniom strukturę i sposób funkcjonowania polskiego parlamentu. Chętnie dzielił się bogatą wiedzą nabytą w pracy parlamentarnej, którą ubarwiał spostrzeżeniami zaczerpniętymi z prawie czteroletniego „posłowania”. Wyjaśniał zawiłości pracy parlamentarzysty podając przykłady z własnego doświadczenia. Mówił, że praca posła nie koncentruje się wyłącznie w Warszawie, ale obejmuje również problemy własnego okręgu, z którego został wybrany.

Ze względu na dużą liczbę uczniów uczestniczących w spotkaniu, trzeba ich było podzielić na dwie grupy, stąd były dwa spotkania po 45 minut każde. Na koniec pan poseł odpowiadał na zadawane pytania, nie unikając odpowiedzi nawet na trudne pytania pochodzące od uczniów. Podarował też interesujące materiały edukacyjno-informacyjne na temat polskiego parlamentu.

Jeszcze raz pragniemy podziękować Panu Posłowi Tomaszowi Szymańskiemu za znalezienie czasu i chęci na spotkanie z uczniami naszego gimnazjum i podzielenie się bezcenną wiedzą na temat władzy ustawodawczej.

Paweł Górecki