02/12 2018

Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz Dzień Bezpiecznego Internetu

1Nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych, który co roku przypada 28 stycznia oraz Dnia Bezpiecznego Internetu. Z tych dwóch powodów dnia 6 lutego odbył się apel na którym spotkała się cała społeczność uczniowska.

W pierwszej części apelu Pani dyrektor Marlena Treichel przedstawiła informację dotyczące Ochrony Danych Osobowych oraz podsumowała działania realizowane w naszej szkole w ramach akcji „Twoje dane – Twoja sprawa”, którego celem jest propagowanie wiedzy o ochronie danych osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Organem stojącym na straży naszego prawa do prywatności jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W ramach akcji „Twoje dane – Twoja sprawa”, w naszej szkole odbywają się zajęcia i lekcje na temat danych osobowych a także konkursy. Wszystkie te działania zostały przedstawione uczniom w prezentacji przygotowanej przez Panią Hannę Szulc-Lewandowską.

2Druga części apelu nawiązywała do Dnia Bezpiecznego Internetu. To już 14ta edycja DBI w Polsce, którą obchodziliśmy 6 lutego 2018 r.pod hasłem„Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem.

Na apelu poruszone zostały zagadnienia: Upublicznianie zdjęć i prywatność, Hejtowanie oraz Phishing, które związane były także z ochroną danych osobowych. Uczniom zostało przypomniane jak należy dbać o własną prywatność i wizerunek w sieci oraz jak ważne jest to aby nie udostępniać danych o sobie czy też o swoich najbliższych. Uczniowie obejrzeli kreskówki, filmiki oraz wysłuchali rad właściwego korzystania z Internetu. Na koniec apelu zostały podsumowane konkursy: plastyczny, na zakładkę do książki oraz wiedzy o Bezpieczeństwie w Internecie.

Oto wyniki konkursów:

konkurs plastyczny "Twoje dane twoja sprawa":

I miejsce: Piotr Bernady IIIb Gim

II miejsce: Paweł Pawski Va

III miejsce: Natalia Cieślik VIa

wyróżnienia : Nicola Dejko IIIa Gim

Weronika Klawczyńska VII a

Martyna Kliwer Va

konkurs na zakładkę do książki:

I miejsce: Maja Pyźlak VIIb

II miejsce: Natalia Langowska VIa

III miejsce : Wiktor Knaak Vb

konkurs wiedzy o Bezpieczeństwie w Internecie:

klasy IV-VI:

I miejsce: Zuzanna Muś Va

II miejsce: Wiktoria Afeltowicz VIa

III miejsce : Laura Saworska IVc

klasy VII i II-IIIGim:

I miejsce: Krystian Woźniak IIIb Gim

II miejsce: Przemysław Kalinowski IIIa Gim

III miejsce: Maja Pyźlak VIIb

Halina Stodolska