02/08 2018

Powrót Grudziądza do Macierzy i Dzień Patrona w naszej szkole

1W styczniu przypadają dwie ważne daty. Pierwsza ważna dla mieszkańców Grudziądza – 23 stycznia - Powrót Grudziądza do Macierzy, druga ważna dla naszej społeczności szkolnej – 28 stycznia - Dzień Urodzin Naszego Patrona Jana Heweliusza .

            Z tych okazji zostały wykonane tablice okolicznościowe prezentujące Naszego Patrona i święto lokalne „Powrotu Grudziądza do Macierzy” przygotowane i wykonane przez uczennicę II b gimnazjum Patrycję Gackowską pod merytoryczną opieka nauczyciela historii.

Na lekcjach historii w każdej klasie zostały przeprowadzone pogadanki na temat Powrotu Grudziądza do Macierzy i Sylwetki Jana Heweliusza z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych wykonanych przez ucznia klasy 7a Mateusza Piórkowskiego. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne dla naszego miasta było przyłączenie Grudziądza do państwa polskiego po prawie półtora wieków zaborów. Z kolei pogadanka na temat Jana Heweliusza pokazała, że postać naszego Patrona jest wielowymiarowa, dlatego jak najbardziej zasłużenie określa się go mianem „polskiego Leonardo da Vinci”, ponieważ miał wszechstronne zainteresowania jak renesansowi humaniści i nieprzeciętne zasługi na polu nauki w XVII wieku.

            23 stycznia 2018 r. nauczyciel historii zorganizował dla gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej Konkurs wiedzy o Janie Heweliuszu , w którym udział wzięło 19 uczniów. W tym samym dniu został zorganizowany drugi konkurs Wiedzy o Grudziądzu z okazji „Powrotu Grudziądza do Macierzy”, w którym wzięło udział 12 uczestników. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test, w którym trzeba było wykazać się szczegółową wiedzą o Janie Heweliuszu i znajomością dawnego i obecnego Grudziądza. W obu konkursach uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy.

W tym roku zwycięzcą obu konkursów został uczeń II b gimnazjum – Tomasz Wolentarski , II miejsce również w obu konkursach zajęła Joanna Rusak z III b , a III miejsce w Konkursie o Janie Heweliuszu zajęła Weronika Dobrzyńska z III b. Natomiast w Konkursie Wiedzy o Grudziądzu III miejsce zajęły trzy osoby: Aleksandra Jasińska z II a, Mateusz Kozłowski z II b i Krystian Woźniak z III b. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni podczas apelu podsumowującego.

            23 stycznia delegacja SP nr 11 składająca się z uczniów SP 11 wraz z panią Anetą Tadrowską złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Rynku Głównym.

Paweł Górecki