02/09 2018

Podsumowanie semestru

SAM 68008 lutego odbył się apel, podczas którego podsumowano wyniki w nauce i zachowaniu w klasach 4-7.

Puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa 7a. Najwyższe wyniki w nauce osiągnęła klasa 4c, najwyższą frekwencję – klasa 4b. Podczas apelu nagrodzeni zostali uczniowie, którzy nie opuścili ani jednej godziny.

Najwyższą średnią w nauce uzyskali: z klasy 4a - Wiktoria Klimek; z 4b – Oliwia Borowiecka, z 4c - Wiktoria Heyduk ; z 5a – Paweł Pawski, Radosław Sitkowski, Martyna Kliwer; z 5b – Julian Dąbrowski, Dawid Pawłowski, Anna Peplińska; z 6a Natalia Langowska i Natalia Cieślik; z 7a – Weronika Klawczyńska i Franciszek Baniak; z 7b - Piotr Wolentarski. Najwięcej zakrętek przyniósł Franciszek Baniak z klasy 7a, najwięcej makulatury Anna Peplińska z 5b.

Ponadto podczas apelu nauczyciele wręczyli nagrody i dyplomy Mistrzom Tabliczki Mnożenia, Mistrzowi Języka Angielskiego oraz laureatom konkursu krajoznawczego i plastycznego. Na zakończenie w formie prezentacji przedstawione zostały zasady zachowania bezpieczeństwa podczas ferii.

Hanna Figura