Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Podsumowanie semestru

SAM 68008 lutego odbył się apel, podczas którego podsumowano wyniki w nauce i zachowaniu w klasach 4-7.

Puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa 7a. Najwyższe wyniki w nauce osiągnęła klasa 4c, najwyższą frekwencję – klasa 4b. Podczas apelu nagrodzeni zostali uczniowie, którzy nie opuścili ani jednej godziny.

Najwyższą średnią w nauce uzyskali: z klasy 4a - Wiktoria Klimek; z 4b – Oliwia Borowiecka, z 4c - Wiktoria Heyduk ; z 5a – Paweł Pawski, Radosław Sitkowski, Martyna Kliwer; z 5b – Julian Dąbrowski, Dawid Pawłowski, Anna Peplińska; z 6a Natalia Langowska i Natalia Cieślik; z 7a – Weronika Klawczyńska i Franciszek Baniak; z 7b - Piotr Wolentarski. Najwięcej zakrętek przyniósł Franciszek Baniak z klasy 7a, najwięcej makulatury Anna Peplińska z 5b.

Ponadto podczas apelu nauczyciele wręczyli nagrody i dyplomy Mistrzom Tabliczki Mnożenia, Mistrzowi Języka Angielskiego oraz laureatom konkursu krajoznawczego i plastycznego. Na zakończenie w formie prezentacji przedstawione zostały zasady zachowania bezpieczeństwa podczas ferii.

Hanna Figura