Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uczniowie naszego gimnazjum w zespole Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia

Grupa uczniów naszego gimnazjum uczestniczyła w warsztatach dla „Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia” zorganizowanych przez Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego oraz Ośrodek Profilaktyki i Uzależnień Dzieci i Młodzieży
w Grudziądzu.

               W maju ubiegłego roku pedagog szkolny Teresa Czekała otrzymała zaproszenie
z CPD i PR do włączenia uczniów naszego gimnazjum do Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia. Program obejmował cykl warsztatów przeznaczonych dla młodzieży, która chce podjąć działania na rzecz promocji zdrowia, pragnącej pomagać innym oraz dbającej o swój rozwój osobisty. Pedagog przeprowadziła rozmowy wśród uczniów klas II i III gimnazjum zachęcając ich do udziału w programie. Uczniowie dowiedzieli się, że
po ukończeniu cyklu warsztatów otrzymają Certyfikaty i będą pełnić funkcję LIDERA profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia w swoich grupach rówieśniczych. Ich zadaniem będzie wspieranie działań pedagoga szkolnego i wychowawców w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, promocji zdrowych nawyków, zdrowego, wolnego od substancji uzależniających stylu życia. Poprzez swoje działania środowiskowe (w szkole i w akcjach ogólnomiejskich) będą włączać społeczność uczniowską do akcji profilaktycznych na rzecz zdrowia
i zapobiegania wszelkim uzależnieniom.

W pierwszej edycji programu ( zajęcia odbywały się w maju i czerwcu 2017 r.) uczestniczyli uczniowie: Weronika Wiśniewska, Weronika Dobrzyńska, Martyna Kaźmierczak, Weronika Krzysiak, Joanna Rusak, Weronika Tomasik, Oliwia Żmijewska.

W drugim cyklu warsztatów dla Młodzieżowych Liderów ( we wrześniu i październiku 2017 r.) udział wzięli: Miłosz Wicha, Piotr Rusak, Izabela Szymborska, Martyna Szczepańska.

Uczniowie uzyskali Certyfikat Młodzieżowego Lidera

Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.

20180130 100444-1

Uczennice kl. III b gimnazjum: Weronika Dobrzyńska, Weronika Wiśniewska i Martyna Kaźmierczak miały już okazję wykorzystać swoje umiejętności z warsztatów dla liderów, wspierając pedagoga szkolnego w przygotowaniu apelu dla uczniów klas IV- VII na temat tolerancji. Uczennice przygotowały i przedstawiły prezentację multimedialną pt „ Tolerancja- inny nie znaczy gorszy”.

Uczniowie klasy II b gimnazjum: Miłosz Wicha, Piotr Rusak i Martyna Szczepańska przygotowali prezentację multimedialną na temat uzależnień, która będzie przedstawiona społeczności uczniowskiej na apelu poświęconym tematyce profilaktyki uzależnień w II semestrze.

            29 stycznia dyrektor naszej szkoły p. Marlena Treichel uczestniczyła w spotkaniu
w siedzibie CPD i PR, podczas którego wyróżniono cztery najaktywniejsze szkoły biorące udział
w Programie Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.
W tym zespole znalazła się również nasza szkoła. Pani Dyrektor odebrała podziękowanie od współtwórców programu i organizatorów warsztatów dla młodzieży.
Spotkanie prowadziła dyrektor CPD i PR – pani Maria Janowska, a uczestniczyli w nim również przedstawiciele władz miasta Grudziądza. Podczas tego spotkania zaproponowano dalsze formy współpracy w zakresie realizowania II etapu tego programu. Jednym z następnych działań będzie wypracowanie scenariuszy zajęć edukacyjno- profilaktycznych, które LIDERZY poprowadzą w swoich szkołach pod opieką nauczyciela koordynatora.

                                                                                                             Pedagog szkolny Teresa Czekała