01/19 2018

GIODO dzieciom - projekt "Twoje dane - twoja sprawa"

1

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do kampanii edukacyjnej organizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pt. „Twoje dane – Twoja sprawa”. Koordynatorem akcji jest Pani dyrektor Marlena Treichel.

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

W ramach akcji zostaną przeprowadzane różne konkursy i lekcje tematyczne, a 30 stycznia odbędzie się apel z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych połączony z Dniem Bezpiecznego Internetu .

Więcej informacji na stronach GIODO.

                                                                                                                                             Agnieszka Gzella