01/18 2018

„Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”- podsumowanie projektu Klubu Szkół UNICEF

1Nasza szkoła uczestniczyła w edukacyjno-pomocowym projekcie UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”.

Celem projektu było:

         -            Pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka

         -            Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego

         -            Zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy dla dzieci z Syrii.

W ramach akcji członkowie szkolnego klubu Unicef na godzinie wychowawczej w klasach IV-VIISP oraz II-IIIGim, przedstawili filmy i przeprowadzili pogadankę nt. projektu Unicef - „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”. Wszystkie materiały filmowe, do których członkowie klubu się odwoływali zostały przygotowane przez polski zespół, który w maju 2017 roku odwiedził Syrię. Pracownicy UNICEF Polska i Ambasador Dobrej Woli UNICEF Robert Korzeniowski i Artur Żmijewski wraz z dziennikarzami i ekipą filmową zdecydowali się pojechać do kraju ogarniętego wojną, by zebrać dokumentację, która pokazuje jak trudna jest sytuacja mieszkańców regionu.

Uczniowie na lekcji dowiedzieli się jak zmienia się życie dziecka kiedy w jego życie wkracza wojna oraz poznali odpowiedzi na pytania: Jak wygląda edukacja w czasie wojny? Czy dzieci w czasie wojny mają marzenia? Z jakimi problemami borykają się dzieci w czasie wojny?

Następnie w ramach akcji odbyła się zbiórka charytatywna w formie kiermaszu słodkości. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w wypieki uczniom i rodzicom. Zebraliśmy kwotę 210zł.

Przekazując darowiznę, podarowałeś najmłodszym ciepło, którego bardzo potrzebują - jeden koc może uratować życie dziecka. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.

Halina Stodolska