12/22 2017

Przedświąteczny czas w naszej szkole

SAM 6692            22 grudnia 2017 roku wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy przyszli do szkoły odświętnie ubrani i podekscytowani. Po pierwszych lekcjach każda klasa wraz z wychowawcą miała spotkanie wigilijne, podczas którego uczniowie obdarowali się upominkami i podzielili się opłatkiem.

Dalsze świętowanie Bożego Narodzenia odbyło się na hali sportowej. Uroczystość rozpoczęto wzruszającym akcentem. Reprezentacja nauczycieli i uczniów wraz z dyrekcją złożyła podziękowania za długoletnią i wspaniałą pracę pani sekretarz Mirosławie Krausewicz, która udaje się na zasłużoną emeryturę.

W kolejnej części dzieci i młodzież wystąpili w przedstawieniu pt.: „Gdy Bóg podróżuje”, które ukazało widzom narodzenie Syna Bożego we współczesnych czasach oraz podkreśliło, że nieba możemy doświadczyć na ziemi, gdy spróbujemy otworzyć serca dla Jezusa przychodzącego do nas w każdym miejscu i czasie.

Następnie wspólne świętowanie uświetnił koncert kolęd i piosenek świątecznych, z energią i radością wykonanych przez młodych artystów pod kierunkiem pani Hani Szulc-Lewandowskiej. Była to okazja do wspólnego kolędowania przez wszystkich, również gości i rodziców licznie zgromadzonych na hali. Spotkanie zakończyły życzenia złożone przez księdza kanonika Zdzisława Syldatka, panią dyrektor Marlenę Treichel oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Weronikę Krzysiak.