Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Przedświąteczny czas w naszej szkole

SAM 6692            22 grudnia 2017 roku wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy przyszli do szkoły odświętnie ubrani i podekscytowani. Po pierwszych lekcjach każda klasa wraz z wychowawcą miała spotkanie wigilijne, podczas którego uczniowie obdarowali się upominkami i podzielili się opłatkiem.

Dalsze świętowanie Bożego Narodzenia odbyło się na hali sportowej. Uroczystość rozpoczęto wzruszającym akcentem. Reprezentacja nauczycieli i uczniów wraz z dyrekcją złożyła podziękowania za długoletnią i wspaniałą pracę pani sekretarz Mirosławie Krausewicz, która udaje się na zasłużoną emeryturę.

W kolejnej części dzieci i młodzież wystąpili w przedstawieniu pt.: „Gdy Bóg podróżuje”, które ukazało widzom narodzenie Syna Bożego we współczesnych czasach oraz podkreśliło, że nieba możemy doświadczyć na ziemi, gdy spróbujemy otworzyć serca dla Jezusa przychodzącego do nas w każdym miejscu i czasie.

Następnie wspólne świętowanie uświetnił koncert kolęd i piosenek świątecznych, z energią i radością wykonanych przez młodych artystów pod kierunkiem pani Hani Szulc-Lewandowskiej. Była to okazja do wspólnego kolędowania przez wszystkich, również gości i rodziców licznie zgromadzonych na hali. Spotkanie zakończyły życzenia złożone przez księdza kanonika Zdzisława Syldatka, panią dyrektor Marlenę Treichel oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Weronikę Krzysiak.